AKTS - Sayılar Kuramına Giriş

Sayılar Kuramına Giriş (MATH325) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Sayılar Kuramına Giriş MATH325 3 0 0 3 6
Ön Koşul Ders(ler)i
MATH 111 Temel Mantık ve Cebir
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Soru Yanıt, Takım/Grup Çalışması.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu ders, Sayılar Kuramı’nın temel kavramlarını öğretmek amacıyla oluşturulmuştur.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • bölünebilmenin özelliklerini anlar ve kullanabilir.
  • doğrusal Diophantine denklemlerini çözebilir.
  • çeşitli tiplerde kongruansları çözebilir, Çin Kalan Teoremini uygulayabilir.
  • Fermat ve Wilson teoremlerini anlar ve kullanabilir.
  • Euler fi-fonksiyonunun özelliklerini ispatlar ve uygulayabilir.
  • Legendre sembolününün özelliklerini bilir, kuadratik tersinirliğin kurallarını uygulayabilir.
Dersin İçeriği Bölünebilme, kongrüanslar, Euler teoremi, Çin kalan teoremi ve Wilson teoremi, aritmetik fonksiyonlar, primitif kökler, kuadratik rezidüler ve kuadratik tersinirlik, Diophantine denklemleri.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ön Hazırlık Konuları s. 1-12
2 Bölme Algoritması, En Büyük Ortak Bölen s. 12-26
3 Öklit Algoritması, Doğrusal Diophantine Denklemleri s. 26-40
4 Aritmetiğin Temel Teoremi, Asal Sayılar ve Dağılımları s. 40-62
5 Kongruansların Temel Özellikleri, Özel Bölünebilme Testleri s. 62-72
6 Çin Kalan Teoremi, Doğrusal Kongruans Sistemlerinin Çözümleri s. 75-85
7 Fermat’nın Çarpanlara Ayırma Yöntemi, Küçük Fermat Teoremi s. 84-98
8 Wilson Teoremi, Bazı Sayılar Kuramı Fonksiyonları s. 98-111
9 Bazı Sayılar Kuramı Fonksiyonları, Möbius Ters Bulma Formülü s. 111-127
10 Euler Phi-fonksiyonu ve Özellikleri, Euler teoremi s. 129-156
11 Asal Sayıların Primitif Kökleri s. 157-168
12 Primitif Kökleri Olan Bileşik Tamsayılar, İndeksler Teorisi . s. 168-178
13 Euler Kriteri, Legendre Sembolü ve Özellikleri s. 179-195
14 Kuadratik Tersinirlik, Kuadratik Kongruanslar s. 195-207
15 Genel Tekrar
16 Genel Sınav

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. David Burton, Elementary Number Theory, McGraw-Hill, Fifth Edition, 2002
Diğer Kaynaklar 2. Elementary Number Theory, G.A. Jones and J.M. Jones, Springer, 1998

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 5 10
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 50
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 8 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik lisans programından edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak matematik temelli lisansüstü programlarda, kamu veya özel sektörde bilimsel çalışma ve araştırma yapmak için yeterli bilgiye sahip olur. X
2 Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri uygun araç-gereçleri kullanarak ortaöğretime uyarlar ve aktarır. X
3 Alanında edindiği bilgi ve becerileri kullanarak, matematik veya uygulandığı alanlardaki güncel problemleri modelleme ve çözüm için gerekli olan matematiksel yöntemleri seçme, kullanma, geliştirme ve çözme becerisine sahip olur. X
4 Analitik düşünme yeteneğine sahip olur ve sonuç çıkarma sürecinde zamanı etkin kullanır. X
5 Bilgisayar bilimleriyle ilgili alanlarda çalışabilecek düzeyde temel yazılım bilgisine ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisine sahip olur. X
6 Karar süreçlerinin ihtiyaç duyacağı verileri toplama, analiz etme, yorumlama ve istatistiksel yöntemleri kullanabilme becerisine sahip olur. X
7 Matematiğin doğrudan veya dolaylı olarak kullanıldığı alanlarda çalışma yapabilecek düzeyde bilgiye sahip olur ve yaşam boyu öğrenmenin bilinci ile mesleki bilgi ve becerilerini yeniler. X
8 Matematiğin kullanıldığı alanlarda bireysel olarak veya takımlarda ekip üyesi olarak sorumluluk alır ve etkin biçimde çalışma becerisine sahip olur. X
9 Matematik veya uygulama alanlarındaki bilgileri izleyecek ve meslektaşları ile iletişim kuracak düzeyde İngilizce bilir. X
10 Görüş ve düşüncesini nicel ve nitel verilerle destekleyerek açık ve anlaşılabilir biçimde yazılı ve sözlü ifade eder, paydaşlarıyla iletişim kurar. X
11 Matematik veya uygulama alanları ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçların duyurulması aşamalarında evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerini dikkate alan mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahip olur. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 5 8 40
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 15 30
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 18 18
Toplam İş Yükü 130