ECTS - - Matematik

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Matematik alanında Lisans derecesi almaya hak kazanırlar.