ECTS - - Matematik

Bölümümüz lisans programı dersleri laboratuar ve sınıf ortamında yüz-yüze yapılmaktadır. Buna istisna olarak programdaki "HIST 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I" ve "HIST 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II" dersleri Uzaktan Eğitim ile web üzerinden de alınabilmektedir.