ECTS - - Matematik

Sınavlar ve değerlendirmeler Atılım Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Madde 19'a göre yapılmaktadır. Sınav gerektiren derslerde en az bir ara sınavı yapılmaktadır. Bir öğrenciye verilecek dönem sonu harf notu; dönem içi ve dönem sonu sınav sonuçları ile dönem içi çalışmaları, ödevleri, derse devam durumu göz önünde tutularak öğretim elemanınca takdir edilir.