ECTS - - Matematik

Matematik Bölümü Programı’nın ilk iki yılı temel matematik ve bilgisayar derslerini içermektedir. Üçüncü ve dördüncü yıllarda temel matematik derslerine paralel olarak teknik ve teknik olmayan seçmeli dersler yer almaktadır.

Bölümümüzde, öğrencilerimizin Matematiksel Finans ve Kriptografi alanlarında Yüksek Lisans yapabilmeleri ve iş olanaklarını artırmak amacıyla hazırlanmış, bu konularda alt yapıyı oluşturabilecek dersleri içeren iki sertifika programı vardır. Bölümümüz öğrencileri seçmeli derslerini bu programlardan seçerek lisans diplomasının yanında bu alanlarda sertifika alabilmektedirler.

i) Matematiksel Finans Sertifika Programı 11 ders ve yaz stajından oluşmaktadır. Programdaki 5 ders matematik bölümü programındaki zorunlu dersler, 4 ders de seçmeli derslerdir. Programın diğer 2 dersi ise İktisat ve İşletme Bölümlerince verilen derslerdir.

ii) Kriptografi Sertifika Programı 11 ders ve bitirme projesinden oluşmakta olup, 6 ders matematik bölümü programındaki zorunlu, diğer 5 ders ise bölümümüz programında yer alan seçmeli derslerdir.