ECTS - - Matematik

1. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
MATH111 Temel Mantık ve Cebir 3 0 3 6
ENG101 Akademik İngilizce I 4 0 4 3.5
MATH121 Analitik Geometri I 2 1 2 4
MATH135 Matematiksel Analiz I 4 2 5 8.5
CMPE101 Bilgisayarlara ve Programlamaya Giriş 2 2 3 3
HIST111 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (İngilizce) 2 0 2 2
HIST221 Uygarlık Tarihi 3 0 3 3
KRY111 Kariyer Planlama 1 0 1 1
Toplam 21 5 23 31

2. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
ENG102 Akademik İngilizce II 4 0 3 3.5
MATH112 Ayrık Matematik ve Kombinatorik 3 0 3 6
MATH122 Analitik Geometri II 3 0 2 6
MATH136 Matematiksel Analiz II 4 2 5 8.5
CMPE102 Bilgisayar Programlama 2 2 3 4
HIST112 Atatürk İlke ve İnkilâp Tarihi II (İngilizce) 2 0 2 2
Toplam 18 4 18 30

3. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
ENG201 Akademik İngilizce III 3 0 3 3
MATH231 Lineer Cebir I 4 0 4 7
MATH251 İleri Analiz I 3 2 4 8
PHYS101 Genel Fizik I 3 2 4 6
MATH247 Nesneye Yönelik Programlamaya Giriş 2 2 3 6
CMPE221 Nesneye Yönelik Programlamaya Giriş 2 2 3 6
Toplam 17 8 21 36

4. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
ENG202 Akademik İngilizce IV 3 0 3 3
MATH232 Lineer Cebir II 4 0 4 7
MATH252 İleri Analiz II 3 2 4 8
MATH262 Adi Diferansiyel Denklemler 4 0 4 6
PHYS102 Genel Fizik II 3 2 4 6
Toplam 17 4 19 30

5. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
MATH331 Soyut Cebir 4 0 4 7
MATH351 Reel Analize Giriş 4 0 4 7
MATH392 Olasılık Teorisi ve İstatistik 4 0 4 7
ENG301 İş Yaşamı için İngilizce I 3 0 3 3
MATH-AE3FA1 Alan Seçmeli 0 0 3 6
Toplam 15 0 18 30

6. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
MATH346 Kompleks Analiz 4 0 4 7
MATH374 Diferansiyel Geometri 3 0 3 6
ENG302 İş Yaşamı için İngilizce II 3 0 3 3
MATH347 Veri Yapıları 2 2 3 5
MATH-AE3SP1 Alan Seçmeli 0 0 3 5
MATH-GE3SP1 Alan Dışı Seçmeli 0 0 3 4
CMPE321 Veri Yapılarına Giriş 2 2 3 5
Toplam 14 4 22 35

7. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
MATH-AE4FA1 Alan Seçmeli 0 0 3 6
MATH-AE4FA2 Alan Seçmeli 0 0 3 6
MATH-AE4FA3 Alan Seçmeli 0 0 3 6
MATH-AE4FA4 Alan Seçmeli 0 0 3 6
MATH-GE4FA1 Alan Dışı Seçmeli 0 0 3 4
TURK401 Türk Dili I 2 0 2 2
Toplam 2 0 17 30

8. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
MATH411 Seminer Çalışmaları 1 2 2 7
MATH-AE4SP1 Alan Seçmeli 0 0 3 6
MATH-AE4SP2 Alan Seçmeli 0 0 3 6
MATH-GE4SP1 Alan Dışı Seçmeli 0 0 3 4
MATH-GE4SP2 Alan Dışı Seçmeli 0 0 3 5
TURK402 Türk Dili II 2 0 2 2
MATH-GE4SP2-GirişimcilikHavuzu Alan Dışı Seçmeli 0 0 3 5
MATH-GE4SP2-GirişimcilikHavuzu Alan Dışı Seçmeli 0 0 3 5
MATH-GE4SP2-GirişimcilikHavuzu Alan Dışı Seçmeli 0 0 3 5
Toplam 3 2 25 45

Diğer Bölümlere Verilen Ders

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
MATH110 Ticari ve Mali Matematik 2 0 2 3
MATH101 Analize Giriş 3 0 3 5
MATH102 İşletme ve Ekonomi Öğrencileri için Analiz 3 0 3 5
MATH103 Genel Matematik 3 2 4 7
MATH104 Tek Değişkenli Kalkülüs 3 0 4 6
MATH105 Analize Giriş 3 0 3 5
MATH106 İşletme ve Ekonomi Öğrencileri için Analiz (Türkçe) 3 0 3 5
MATH107 Temel Matematik I 2 0 2 2
MATH108 Temel Matematik II 2 0 2 2
MATH151 Kalkülüs I 4 2 5 7
MATH152 Kalkülüs II 4 2 5 7
MATH157 Genişletilmiş Kalkülüs I 4 2 5 7.5
MATH158 Genişletilmiş Kalkülüs II 4 2 5 7.5
MATH191 Matematik I 1 0 3 6
MATH275 Lineer Cebir 4 0 4 6
MATH276 Diferansiyel Denklemler 4 0 4 6
MATH291 Olasılık ve İstatistiğe Giriş I 3 0 3 5
MATH292 Olasılık ve İstatistiğe Giriş II 3 0 3 5
MATH293 Olasılık ve İstatistiğe Giriş-I 3 0 3 5
MATH294 Olasılık ve İstatistik II 3 0 3 5
MATH380 Mühendisler için Sayısal Methodlar 3 1 3 5
Toplam 64 11 72 112

Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
MATH313 Matematiksel Finansa Giriş 3 0 3 6
MATH316 Finansal Türevler Matematiği 3 0 3 6
MATH325 Sayılar Kuramına Giriş 3 0 3 6
MATH326 Kodlama Kuramı 3 0 3 6
MATH332 Sonlu Cisimler 3 0 3 6
MATH333 Matris Analizi 3 0 3 6
MATH337 Bernstein Polynamials 3 0 0 6
MATH357 Fonksiyonel Analiz 3 0 3 6
MATH360 Adi Diferansiyel Denklemler Teorisine Giriş 3 0 3 6
MATH363 Zaman Skalasında Kalkülüs 3 0 3 6
MATH365 Yaklaşım Teorisi 3 0 3 6
MATH372 Topoloji 3 0 3 6
MATH378 Kısmi Diferansiyel Denklemler 3 0 3 6
MATH381 Sayısal Analiz 3 0 4 7
MATH417 Matematiksel Finansın Hesaplama Yöntemleri 2 0 3 6
MATH419 Matematik Tarihi II 3 0 3 6
MATH427 Kriptografiye Giriş 3 0 3 6
MATH437 Finansta Kullanılan Temel İstatistik Yöntemler ve Uygulamaları 3 0 3 6
MATH441 Group Theory 3 0 0 0
MATH443 Algebraic Number Theory 3 0 0 0
MATH445 Noncommutative Rings 3 0 0 0
MATH447 Bilgisayar Cebiri 3 0 3 6
MATH463 Uygulamalı Matematik 4 0 4 8
MATH467 Dinamik Sistemler ve Kaos 4 0 4 6
MATH471 Çokkatlı Teorisi 3 0 3 6
MATH473 Cebirsel Topoloji 3 0 3 6
MATH482 Adi Diferansiyel Denklemler için Sayısal Yöntemler 3 0 3 6
MATH481 Sayısal Lineer Cebir 3 0 3 6
MATH483 Uygulamalı Matematiğin Özel Fonksiyonları 3 0 3 6
MATH484 Klasik Ortogonal Polinomlar 3 0 3 6
MATH485 Fark Denklemlerinin Teorisi 3 0 3 6
MATH486 Matematiksel Modelleme 3 0 3 6
MATH318 Matematik Tarihi I 3 0 3 6
MATH495 Stokastik Süreçler 3 0 3 6
MATH400 Lisans Araştırma Projesi 1 0 3 6
MATH448 Algoritmalar 2 0 3 6
MATH490 Optimizasyona Giriş 3 0 3 6
Toplam 109 0 102 207