AKTS - Analitik Geometri II

Analitik Geometri II (MATH122) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Analitik Geometri II MATH122 3 0 0 2 6
Ön Koşul Ders(ler)i
Yok
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Soru Yanıt, Takım/Grup Çalışması.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu ders MATH121 Analitik Geometri 1 dersinin devamı niteliğinde hazırlanmıştır. Dersin amacı, düzlemde dönme ve öteleme konularının tekrar üzerinden geçmek, 3-boyutlu uzayda vektörler ve bazı uygulamaları, 3-boyutlu uzayda doğru, düzlem ve yüzey denklemleri ve grafikleri konuları hakkında bazı temel bilgiler edinmektir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • düzlemde dönme ve öteleme konularını anlar
  • 3-boyutlu uzayda kartezyen Koordinatlarını, doğru ve düzlemeleri anlar
  • 3-boyutlu uzayda vektörleri anlar
  • 3-boyutlu uzayda silindir, çevrim yüzeyleri gibi basit yüzeyleri öğrenir ve ikinci dereceden denklemlerin ve ikinci dereceden yüzeylerin grafiklerini çizebilecek düzeye gelir
Dersin İçeriği 3-Boyutlu uzayda kartezyen koordinatlar, vektörler, doğrular ve düzlemler, basit yüzeyler, silindirler, çevrim yüzeyleri.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 3-Boyutlu Uzayda Kartezyen Koordinatlar, 3-BOYUTLU UZAYDA VEKTÖRLER: Yönlendirilmiş Doğru Parçaları ve Vektörler s.50-53, s.124-126
2 3-Boyutlu Uzayda Vektörlerle Cebirsel İşlemler s.127-131
3 Sayısal Çarpım, İki Vektör Arasında Kalan Açı s.132-133
4 2x2 ve 3x3 Matrisler ve Determinantları s.166-168, s.203-216
5 Çapraz Çarpım s.134-136
6 3-Boyutlu Uzayda Doğrular s.137-143
7 Arasınav
8 Düzlemler s.144-149
9 Bir Noktanın Düzleme veya Doğruya Olan Uzaklığı s.150-154
10 Düzlem ve Doğru Aileleri s.155-157
11 Üç Düzlemin Kesişimi s.186-187
12 YÜZEYLER: Küreler ve Silindiler s.231-233
13 Çevrim Yüzeyleri s.234-236
14 Quadrik Yüzeylerin Doğal Denklemleri s.237-245
15 Genel Tekrar
16 Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Analytic Geometry, H. İ. Karakaş, M V (ODTÜ Matematik Vakfı).

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 5 10
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 50
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 8 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik lisans programından edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak matematik temelli lisansüstü programlarda, kamu veya özel sektörde bilimsel çalışma ve araştırma yapmak için yeterli bilgiye sahip olur. X
2 Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri uygun araç-gereçleri kullanarak ortaöğretime uyarlar ve aktarır. X
3 Alanında edindiği bilgi ve becerileri kullanarak, matematik veya uygulandığı alanlardaki güncel problemleri modelleme ve çözüm için gerekli olan matematiksel yöntemleri seçme, kullanma, geliştirme ve çözme becerisine sahip olur. X
4 Analitik düşünme yeteneğine sahip olur ve sonuç çıkarma sürecinde zamanı etkin kullanır. X
5 Bilgisayar bilimleriyle ilgili alanlarda çalışabilecek düzeyde temel yazılım bilgisine ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisine sahip olur. X
6 Karar süreçlerinin ihtiyaç duyacağı verileri toplama, analiz etme, yorumlama ve istatistiksel yöntemleri kullanabilme becerisine sahip olur. X
7 Matematiğin doğrudan veya dolaylı olarak kullanıldığı alanlarda çalışma yapabilecek düzeyde bilgiye sahip olur ve yaşam boyu öğrenmenin bilinci ile mesleki bilgi ve becerilerini yeniler. X
8 Matematiğin kullanıldığı alanlarda bireysel olarak veya takımlarda ekip üyesi olarak sorumluluk alır ve etkin biçimde çalışma becerisine sahip olur. X
9 Matematik veya uygulama alanlarındaki bilgileri izleyecek ve meslektaşları ile iletişim kuracak düzeyde İngilizce bilir. X
10 Görüş ve düşüncesini nicel ve nitel verilerle destekleyerek açık ve anlaşılabilir biçimde yazılı ve sözlü ifade eder, paydaşlarıyla iletişim kurar. X
11 Matematik veya uygulama alanları ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçların duyurulması aşamalarında evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerini dikkate alan mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahip olur. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 5 5 25
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Toplam İş Yükü 82