ECTS - - Matematik

Bu programdaki öğrencinin mezuniyeti için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olması ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DD/S/T notu alarak başarılı olması gerekmektedir. Mezuniyet için öğrencinin en az 241 AKTS kredisi tamamlaması gerekmektedir.