ECTS - - Matematik

1. Dönem

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
MATH111 Temel Mantık ve Cebir 3 4 3 5 1 2 4 4 4 4 3
ENG101 Akademik İngilizce I - - - - - - - - - - -
MATH121 Analitik Geometri I 4 4 4 4 1 3 3 3 1 4 3
MATH135 Matematiksel Analiz I 5 4 4 5 1 1 5 4 3 3 3
CMPE101 Bilgisayarlara ve Programlamaya Giriş - - - - - - - - - - -
HIST111 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (İngilizce) - - - - - - - - - - -
HIST221 Uygarlık Tarihi - - - - - - - - - - -
KRY111 Kariyer Planlama - - - - - - - - - - -

2. Dönem

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ENG102 Akademik İngilizce II - - - - - - - - - - -
MATH112 Ayrık Matematik ve Kombinatorik 4 5 5 4 1 3 4 5 1 3 3
MATH122 Analitik Geometri II 4 4 4 4 1 3 3 3 1 4 3
MATH136 Matematiksel Analiz II 5 4 4 5 1 1 5 4 3 3 3
CMPE102 Bilgisayar Programlama - - - - - - - - - - -
HIST112 Atatürk İlke ve İnkilâp Tarihi II (İngilizce) - - - - - - - - - - -

3. Dönem

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ENG201 Akademik İngilizce III - - - - - - - - - - -
MATH231 Lineer Cebir I 5 2 4 4 3 4 4 3 4 3 3
MATH251 İleri Analiz I 5 5 5 5 1 1 5 5 4 5 4
PHYS101 Genel Fizik I - - - - - - - - - - -
MATH247 Nesneye Yönelik Programlamaya Giriş 2 3 3 3 5 1 4 4 1 2 3
CMPE221 Nesneye Yönelik Programlamaya Giriş - - - - - - - - - - -

4. Dönem

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ENG202 Akademik İngilizce IV - - - - - - - - - - -
MATH232 Lineer Cebir II 5 2 4 4 3 4 4 3 4 3 3
MATH252 İleri Analiz II 5 5 5 5 1 1 5 5 4 5 4
MATH262 Adi Diferansiyel Denklemler 5 4 5 4 1 2 5 5 4 3 3
PHYS102 Genel Fizik II - - - - - - - - - - -

5. Dönem

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
MATH331 Soyut Cebir 5 3 2 4 1 1 5 5 4 3 4
MATH351 Reel Analize Giriş 3 5 4 3 3 3 4 3 4 5 5
MATH392 Olasılık Teorisi ve İstatistik 5 5 5 5 1 5 4 4 4 5 4
ENG301 İş Yaşamı için İngilizce I - - - - - - - - - - -
Alan Seçmeli - - - - - - - - - - -

6. Dönem

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
MATH346 Kompleks Analiz 5 3 4 4 1 1 3 3 2 3 3
MATH374 Diferansiyel Geometri 5 4 5 4 1 4 5 4 4 5 5
ENG302 İş Yaşamı için İngilizce II - - - - - - - - - - -
MATH347 Veri Yapıları 2 1 2 5 5 3 1 1 1 3 1
Alan Seçmeli - - - - - - - - - - -
Alan Dışı Seçmeli - - - - - - - - - - -
CMPE321 Veri Yapılarına Giriş - - - - - - - - - - -

7. Dönem

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Alan Seçmeli - - - - - - - - - - -
Alan Seçmeli - - - - - - - - - - -
Alan Seçmeli - - - - - - - - - - -
Alan Seçmeli - - - - - - - - - - -
Alan Dışı Seçmeli - - - - - - - - - - -
TURK401 Türk Dili I - - - - - - - - - - -

8. Dönem

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
MATH411 Seminer Çalışmaları 3 5 4 4 5 5 5 4 4 3 3
Alan Seçmeli - - - - - - - - - - -
Alan Seçmeli - - - - - - - - - - -
Alan Dışı Seçmeli - - - - - - - - - - -
Alan Dışı Seçmeli - - - - - - - - - - -
TURK402 Türk Dili II - - - - - - - - - - -
Alan Dışı Seçmeli - - - - - - - - - - -

Diğer Bölümlere Verilen Ders

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
MATH110 Ticari ve Mali Matematik - - - - - - - - - - -
MATH101 Analize Giriş - - - - - - - - - - -
MATH102 İşletme ve Ekonomi Öğrencileri için Analiz - - - - - - - - - - -
MATH103 Genel Matematik - - - - - - - - - - -
MATH104 Tek Değişkenli Kalkülüs - - - - - - - - - - -
MATH105 Analize Giriş - - - - - - - - - - -
MATH106 İşletme ve Ekonomi Öğrencileri için Analiz (Türkçe) - - - - - - - - - - -
MATH107 Temel Matematik I - - - - - - - - - - -
MATH108 Temel Matematik II - - - - - - - - - - -
MATH151 Kalkülüs I - - - - - - - - - - -
MATH152 Kalkülüs II - - - - - - - - - - -
MATH157 Genişletilmiş Kalkülüs I - - - - - - - - - - -
MATH158 Genişletilmiş Kalkülüs II - - - - - - - - - - -
MATH191 Matematik I - - - - - - - - - - -
MATH275 Lineer Cebir - - - - - - - - - - -
MATH276 Diferansiyel Denklemler - - - - - - - - - - -
MATH291 Olasılık ve İstatistiğe Giriş I - - - - - - - - - - -
MATH292 Olasılık ve İstatistiğe Giriş II - - - - - - - - - - -
MATH293 Olasılık ve İstatistiğe Giriş-I - - - - - - - - - - -
MATH294 Olasılık ve İstatistik II - - - - - - - - - - -
MATH380 Mühendisler için Sayısal Methodlar - - - - - - - - - - -

Seçmeli Dersler

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
MATH313 Matematiksel Finansa Giriş 5 4 5 4 1 2 5 5 4 3 3
MATH316 Finansal Türevler Matematiği 5 4 5 4 1 2 5 5 4 3 3
MATH325 Sayılar Kuramına Giriş 5 4 4 4 1 3 5 4 1 3 4
MATH326 Kodlama Kuramı 4 1 4 5 2 4 5 5 4 5 5
MATH332 Sonlu Cisimler 5 4 5 4 1 2 5 5 4 3 3
MATH333 Matris Analizi 5 2 4 4 3 5 4 4 3 3 3
MATH337 Bernstein Polynamials - - - - - - - - - - -
MATH357 Fonksiyonel Analiz 5 4 5 4 1 2 5 5 4 3 3
MATH360 Adi Diferansiyel Denklemler Teorisine Giriş 5 4 5 4 1 2 5 5 4 3 3
MATH363 Zaman Skalasında Kalkülüs 5 4 5 4 1 2 5 5 4 3 3
MATH365 Yaklaşım Teorisi 5 4 5 4 1 2 5 5 4 3 3
MATH372 Topoloji 5 5 4 4 1 3 5 5 4 4 4
MATH378 Kısmi Diferansiyel Denklemler 4 5 4 3 3 3 3 3 3 3 3
MATH381 Sayısal Analiz 4 5 4 4 5 4 3 2 2 2 3
MATH417 Matematiksel Finansın Hesaplama Yöntemleri 5 4 5 4 5 3 5 5 4 3 3
MATH419 Matematik Tarihi II 5 4 5 4 1 2 5 5 4 3 3
MATH427 Kriptografiye Giriş 4 2 4 4 2 3 4 4 1 4 4
MATH437 Finansta Kullanılan Temel İstatistik Yöntemler ve Uygulamaları 3 1 3 3 3 5 3 3 1 3 3
MATH441 Group Theory - - - - - - - - - - -
MATH443 Algebraic Number Theory - - - - - - - - - - -
MATH445 Noncommutative Rings - - - - - - - - - - -
MATH447 Bilgisayar Cebiri 2 1 2 5 5 3 1 1 1 3 1
MATH463 Uygulamalı Matematik - - - - - - - - - - -
MATH467 Dinamik Sistemler ve Kaos - - - - - - - - - - -
MATH471 Çokkatlı Teorisi - - - - - - - - - - -
MATH473 Cebirsel Topoloji - - - - - - - - - - -
MATH482 Adi Diferansiyel Denklemler için Sayısal Yöntemler - - - - - - - - - - -
MATH481 Sayısal Lineer Cebir - - - - - - - - - - -
MATH483 Uygulamalı Matematiğin Özel Fonksiyonları - - - - - - - - - - -
MATH484 Klasik Ortogonal Polinomlar - - - - - - - - - - -
MATH485 Fark Denklemlerinin Teorisi - - - - - - - - - - -
MATH486 Matematiksel Modelleme - - - - - - - - - - -
MATH318 Matematik Tarihi I - - - - - - - - - - -
MATH495 Stokastik Süreçler - - - - - - - - - - -
MATH400 Lisans Araştırma Projesi 5 4 4 3 5 4 3 5 2 4 5
MATH448 Algoritmalar - - - - - - - - - - -