ECTS - - Matematik

2001 yılında öğrenci almaya başlayan bölümümüz 7 profesör, 2 doçent, 5 doktor öğretim üyesi ve 2 araştırma görevlisinden oluşan bir akademik kadroya sahiptir. Bölümümüz gerek uluslararası indeksli dergilerde yaptığı yayınların nitel ve nicel özellikleri gerekse eğitim anlayışı ve uyguladığı programı ile ülkemizin önde gelen matematik bölümleri arasında yer almaktadır. Programın öğretim dili İngilizcedir.

Matematik Bölümü Programı’nın ilk iki yılı temel matematik derslerinin yanı sıra bilgisayar alt yapısını oluşturan dersleri içermektedir. Üçüncü ve dördüncü yıllarda temel derslere paralel olarak teknik, teknik olmayan ve kültürel seçmeli dersler yer almaktadır. Seçmeli dersler, öğrencilerin matematik bilgilerini zenginleştirerek, onları akademik çalışmalar yapmaya yönlendirirken, matematiğin farklı alanlara uygulamalarını içeren ve öğrencilerin mezuniyet sonrasında ilgi alanlarına bağlı olarak hak ettikleri düzeyde işlerde çalışabilmelerine de katkı sağlar. Ayrıca program, isteyen öğrencilerin başka bölümlerden seçmeli dersler almalarına ve diğer disiplinlerde de bilgi sahibi olmalarına olanak sağlar.

Bölümümüz, gerekli dersleri almaları durumunda, öğrencilerine lisans diplomasına ek olarak Matematiksel Finans Sertifikası veya Kriptografi (şifreleme) Sertifikası alma imkanı sunar.

 

Sertifikalar:

Bölümümüzde, öğrencilerimizin Matematiksel Finans ve Kriptografi alanlarında Yüksek Lisans yapabilmeleri ve iş olanaklarını artırmak amacıyla hazırlanmış, bu konularda alt yapıyı oluşturabilecek dersleri içeren iki sertifika programı vardır.

i) Matematiksel Finans Sertifika Programı 11 ders ve yaz stajından oluşmaktadır. Programdaki 5 ders matematik bölümü programındaki zorunlu dersler, 4 ders de seçmeli derslerdir. Programın diğer 2 dersi ise İktisat ve İşletme Bölümlerince verilen derslerdir.

ii) Kriptografi Sertifika Programı 11 ders ve bitirme projesinden oluşmakta olup, 6 ders matematik bölümü programındaki zorunlu, diğer 5 ders ise bölümümüz programında yer alan seçmeli derslerdir.

 

Çift Anadal-Yandal :

Öğrencilerimiz Mühendislik Fakültesi’nin bölümlerinin yanı sıra İşletme ve Ekonomi gibi bölümlerde de çift anadal veya yandal programlarına devam edebilirler. Ayrıca üniversitemizin diğer bölümlerindeki öğrenciler de bölümümüzde açılan çift anadal ve yandal programlarına katılabilirler.

Çift anadal programlarına kayıtlı öğrenciler her iki programdan da ayrı diplomalar almaktadırlar.