ECTS - - Matematik

Bölümümüz mezunları Eğitim Kurumlarında, Finans Kuruluşlarında, Bilgisayar Endüstrisinde, Bankacılık-Sigortacılık alanlarında, Kamu Planlama Bölümlerinde, Kamu ve Özel Şirketlerin Ar-Ge Bölümlerinde, Güvenlik Şirketleri ve benzeri birçok kurum, kuruluş ve şirkette çalışma olanağına sahip olmaktadırlar.