ECTS - - Matematik

Eğitim anlayışımıza uygun olarak hazırlanan programımızın amacı, öğrencilerimizi tüm diğer bilim dallarında ve günlük hayatta ihtiyaç duyulan analitik düşünce sistemini özümsemiş bireyler olarak mezun etmenin yanında uluslararası düzeyde yüksek lisans ve doktora programlarını izleyebilecek düzeyde bilgi ve beceri ile donatmaktır.

Bunun yanında programımız öğrencilerimizin disiplinler arası araştırma, ekonomi, sanayi, eğitim ve benzeri alanlarda ihtiyaç duyulan matematik bilgisi ve düşünce sistemini özümsemiş bireyler olmasını sağlamaktadır.

Programımızın bu amaçlara uygunluğunun devamını sağlayabilmek için bölümümüz, değişen ülke gereksinimlerini, dünyadaki bilimsel gelişmeleri ve yönelimleri sürekli olarak izlemekte, değerlendirmekte ve programımızın temel yapısını bozmadan gerekli yenilikleri yapmaktadır.