AKTS - Matematik Tarihi II

Matematik Tarihi II (MATH419) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Matematik Tarihi II MATH419 3 0 0 3 6
Ön Koşul Ders(ler)i
YOK
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Doç. Dr. Erdal KARAPINAR
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilere, Ortaçağ Avrupa'da matematik ve Rönesans Matematik düzeyi konusunda aşinalık sağlamak ve modern matematiğin nasıl doğduğunu anlatmak.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Dersi tamamlayan öğrencilerden; 1) Ön Ortaçağı Avrupa matematiği katkılarını bilmesi, 2) Rönansans döneminin matematiğe katkılarını bilmesi 3) Fermat, Euler, Newton, Leibniz'ın katkılarının bilimesi 4) Logatimanın keşfedilişini ve limit kavramının geliştirilmesini bilmesi 5) Cebirin yükselişini ve 20 yy matematiğinin görünüşü bilmesi bilmesi beklenir.
Dersin İçeriği Erken Ortaçağ Avrupasında matematik (c. 500-1100), Rönesans`ta Matematik: Avrupa`da matematiğin yeniden doğuşu (1100-1400), erken modern Avrupa`da matematik (c. 1400-1600): kübik denklemi çözümü ve sonuçları; logaritmanın icadı; Fermat ve Descartes zamanları; limit kavramının gelişimi; Newton ve Leibniz; Euler dönemi; Gauss ve Cauchy`nin katkıları;

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ön ortaçağda Avrupa matematiği Web üzerinde konu ile ilgili tarama yap
2 Matematiğin Rönansansı: Avrupa matematiğnin yeniden doğuşu Web üzerinde konu ile ilgili tarama yap
3 Erken Modern Avrupa Matematiği, Kübik denklemlerin çözümleri ve sonuçları Web üzerinde konu ile ilgili tarama ya
4 Logaritmanın bulunuşu Web üzerinde konu ile ilgili tarama yap
5 Fermat ve Descartes dönemleri Web üzerinde konu ile ilgili tarama yap
6 Limit kavramanın gelişimi: Newton Web üzerinde konu ile ilgili tarama yap
7 Limit kavramanın gelişimi: Leipniz Web üzerinde konu ile ilgili tarama yap
8 Ara Sınav
9 Euler dönemi Web üzerinde konu ile ilgili tarama yap
10 Gauss'un katkıları Web üzerinde konu ile ilgili tarama yap
11 Cauchy'nin katkıları Web üzerinde konu ile ilgili tarama yap
12 Öklid dışı geometriler Web üzerinde konu ile ilgili tarama yap
13 Aritmetik analiz Web üzerinde konu ile ilgili tarama yap
14 Ara Sınav
15 Cebirin yükselişi Web üzerinde konu ile ilgili tarama yap
16 20yy matematiğinin görünüşü Web üzerinde konu ile ilgili tarama yap

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Carl B. Boyer, A History of Mathematics, New York: John Wiley, second edition, 1989. ISBN 0-471-09763-2.
Diğer Kaynaklar 2. David M. Burton, The History of Mathematics: An Introduction, Boston: Allyn and Bacon, third edition, 1985, ix + 678pp. ISBN 0-697-16089-0.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 60
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik lisans programından edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak matematik temelli lisansüstü programlarda, kamu veya özel sektörde bilimsel çalışma ve araştırma yapmak için yeterli bilgiye sahip olur. X
2 Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri uygun araç-gereçleri kullanarak ortaöğretime uyarlar ve aktarır. X
3 Alanında edindiği bilgi ve becerileri kullanarak, matematik veya uygulandığı alanlardaki güncel problemleri modelleme ve çözüm için gerekli olan matematiksel yöntemleri seçme, kullanma, geliştirme ve çözme becerisine sahip olur. X
4 Analitik düşünme yeteneğine sahip olur ve sonuç çıkarma sürecinde zamanı etkin kullanır. X
5 Bilgisayar bilimleriyle ilgili alanlarda çalışabilecek düzeyde temel yazılım bilgisine ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisine sahip olur. X
6 Karar süreçlerinin ihtiyaç duyacağı verileri toplama, analiz etme, yorumlama ve istatistiksel yöntemleri kullanabilme becerisine sahip olur. X
7 Matematiğin doğrudan veya dolaylı olarak kullanıldığı alanlarda çalışma yapabilecek düzeyde bilgiye sahip olur ve yaşam boyu öğrenmenin bilinci ile mesleki bilgi ve becerilerini yeniler. X
8 Matematiğin kullanıldığı alanlarda bireysel olarak veya takımlarda ekip üyesi olarak sorumluluk alır ve etkin biçimde çalışma becerisine sahip olur. X
9 Matematik veya uygulama alanlarındaki bilgileri izleyecek ve meslektaşları ile iletişim kuracak düzeyde İngilizce bilir. X
10 Görüş ve düşüncesini nicel ve nitel verilerle destekleyerek açık ve anlaşılabilir biçimde yazılı ve sözlü ifade eder, paydaşlarıyla iletişim kurar. X
11 Matematik veya uygulama alanları ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçların duyurulması aşamalarında evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerini dikkate alan mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahip olur. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi
Toplam İş Yükü 0