AKTS - Klasik Ortogonal Polinomlar

Klasik Ortogonal Polinomlar (MATH484) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Klasik Ortogonal Polinomlar MATH484 3 0 0 3 6
Ön Koşul Ders(ler)i
Math 262 veya Math 276 veya Öğretim elemanının izni
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Soru Yanıt, Takım/Grup Çalışması.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu ders özellikle matematik, fizik ve mühendislik bölümü öğrencilerinden Legendre, Hermite, Laguerre, Chebyshev, Gegenbauer gibi ortogonal polinomları kullanan öğrencilere hitap etmektedir. Bu ders ortogonal polinomların birçok özelliğini en basit haliyle sunmayı amaçlamaktadır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • özel fonksiyonları anlar ve uygular
  • ortogonal polinomların temel özelliklerini anlar
  • üreteç fonksiyonların temel kavramını bilir
  • Legendre, Hermite and Laguerre polinomlarını anlar
  • Chebyshev ve Gegenbauer polinomlarını anlar
Dersin İçeriği Üreteç fonksiyonları, ortogonal polinomlar, Legendre polinomları, Hermite polinomları, Laguerre polinomları, Chebychev polinomları, Gegenbauer polinomları.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Üreteç Fonksiyonlar: Üreteç fonksiyon kavramı, G(2xt-t^2) tipindeki üreteç fonksiyonlar, exp(t)f(xt) tarafından üretilen kümeler, A(t)exp[-xt/(1-t)] tipi üreteç fonksiyonlar s. 129-137
2 Ortogonal Polinomlar: Basit polinomlar kümeleri, Ortogonallik, Ortogonalliğe eşdeğer bir koşul, Ortogonal polinomların sıfırları s. 147-150
3 Polinomların açılımı, Üç terimli yinelge bağıntısı, Cristoffel-Darboux formulü, Normalizasyon, Bessel eşitsizliği s. 150-155
4 Legendre Polinomları: Üreteç fonksiyon, Diferansiyel yinelge bağıntısı, Yinelge bağıntısı, Legendre diferansiyel denklemi s. 157-161
5 Rodrigues formulü, P_n(x)’in hipergeometrik formları, P_n(x)’in bazı özellikleri, Laplace'ın birinci integral formu, P_n(x) için bazı sınırlar s. 165-181
6 Ortogonallik, Bir açılım teoremi, Analitik fonksiyonların açılımı s. 187-190
7 Arasınav
8 Hermite Polinomları: Tanım, Yinelge bağıntıları, Rodrigues formulü, Diğer üreteç fonksiyonları s. 191-196
9 Integralsler, 2_F_0 türünden Hermite polinomları, Diferansiyel denklem, Ortogonallik, Polinomların açılımları, Diğer bazı üreteç fonksiyonları s. 200-203
10 Laguerre Polinomları: Tanım, Üreteç fonksiyonları, Yinelge bağıntıları, Rodrigues formulü s. 204-213
11 Christffel-Darboux Formulü, Diferansiyel denklemi, Ortogonallik, Polinomların açılımları, Bazı genel özellikleri, Diğer üreteç fonksiyonları, Basit Laguerre polinomları s.254-260
12 Chebyshev polinomları: Bir üreteç fonksiyonu, Yinelge bağıntıları, Diğer bazı gösterimleri, Diferansiyel denklem, Ortogonallik s. 261-269
13 Gegenbauer Polinomları: Bir üreteç fonksiyonu, Yinelge bağıntıları, Diğer bazı gösterimleri s. 276-283
14 Diferansiyel denklem, Ortogonallik, Polinomların açılımları, Rodrigues formulü s. 285, s. 299-301
15 Genel Tekrar
16 Dönem Sonu Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Earl D. Rainville, Special Functions, MacMillan, New York, 1960.
Diğer Kaynaklar 2. Z. X. Wang, D. R. Guo, Special Functions, World Scientific, 1989
3. N. N. Lebedev, Special Functions and Their Applications, Prentice-Hall, 1965

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 5 10
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 50
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 8 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik lisans programından edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak matematik temelli lisansüstü programlarda, kamu veya özel sektörde bilimsel çalışma ve araştırma yapmak için yeterli bilgiye sahip olur.
2 Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri uygun araç-gereçleri kullanarak ortaöğretime uyarlar ve aktarır.
3 Alanında edindiği bilgi ve becerileri kullanarak, matematik veya uygulandığı alanlardaki güncel problemleri modelleme ve çözüm için gerekli olan matematiksel yöntemleri seçme, kullanma, geliştirme ve çözme becerisine sahip olur.
4 Analitik düşünme yeteneğine sahip olur ve sonuç çıkarma sürecinde zamanı etkin kullanır.
5 Bilgisayar bilimleriyle ilgili alanlarda çalışabilecek düzeyde temel yazılım bilgisine ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisine sahip olur.
6 Karar süreçlerinin ihtiyaç duyacağı verileri toplama, analiz etme, yorumlama ve istatistiksel yöntemleri kullanabilme becerisine sahip olur.
7 Matematiğin doğrudan veya dolaylı olarak kullanıldığı alanlarda çalışma yapabilecek düzeyde bilgiye sahip olur ve yaşam boyu öğrenmenin bilinci ile mesleki bilgi ve becerilerini yeniler.
8 Matematiğin kullanıldığı alanlarda bireysel olarak veya takımlarda ekip üyesi olarak sorumluluk alır ve etkin biçimde çalışma becerisine sahip olur.
9 Matematik veya uygulama alanlarındaki bilgileri izleyecek ve meslektaşları ile iletişim kuracak düzeyde İngilizce bilir.
10 Görüş ve düşüncesini nicel ve nitel verilerle destekleyerek açık ve anlaşılabilir biçimde yazılı ve sözlü ifade eder, paydaşlarıyla iletişim kurar.
11 Matematik veya uygulama alanları ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçların duyurulması aşamalarında evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerini dikkate alan mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahip olur.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 3 48
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 5 8 40
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 12 24
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 18 18
Toplam İş Yükü 130