AKTS - Matematik Tarihi I

Matematik Tarihi I (MATH318) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Matematik Tarihi I MATH318 3 0 0 3 6
Ön Koşul Ders(ler)i
YOK
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Doç. Dr. Erdal KARAPINAR
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Matematik tarihine bir giriş sağlamak Antik çağlardan MS 16yy kadar, soyut ve uygulamalı matematiğin nasıl evrimleştiğini/geliştiğini kavratmak. Öğrencilere, matematiğin nasıl geliştiğini araştırmaya cesaretlendirmrk
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Dersi tamamlayan öğrencilerden; 1)Antik Mezopotamya Matematikçilerinin katkılarını bilmesi 2) Antik Çin Matematikçilerinin katkılarını bilmesi 3) Antik Mısır Matematikçilerinin katkılarını bilmesi 4) Yunan ve Latin Matematikçilerinin katkılarını bilmesi 5) İslam Dünyası Matematikçilerinin katkılarını bilmesi bilmesi beklenir.
Dersin İçeriği Tarih öncesi matematiği, Antik yakın doğu matematiği (Mezopotamya-Mısır, MÖ 3. millenyum?MÖ500), Yunan-Latin matematiği (MÖ 600 -MS 300), Çin matematiği (MÖ 2. millenyum ?MS1300), Hint matematiği (MÖ 800 ?MS 1600), İslam matematiği (MS 800?MS1500).

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tarih öncesi matematik Webten ilgili konuyu tara.
2 Yakın Orta Doğu (Mezapotamya MÖ 3000-MS 500) Webten ilgili konuyu tara.
3 Antik Mısır ( MÖ 3000-MS 500) Webten ilgili konuyu tara.
4 Yunan ve latin Matematiği (MÖ 600-MS100) Webten ilgili konuyu tara.
5 Yunan ve latin Matematiği (MS 100-MS300) Webten ilgili konuyu tara.
6 Çin Matematiği (MÖ 2000-MS 1300) Webten ilgili konuyu tara.
7 Ara Sınav
8 Hint Matematiği (MÖ 800--MS1600) Webten ilgili konuyu tara.
9 İslam Matematiği (MS 800-MS1600): Giriş. Webten ilgili konuyu tara.
10 El Harazmi, El Cevheri,i, El-Kindi, Hunayn, Banu Musa Ahmad, Banu Musa al-Hasan, Banu Musa Muhammed Webten ilgili konuyu tara.
11 Al-Mahani, Thabit, Ahmed, Abu Kamil, al-Battani, Sinan, Al-Nayrizi, Al-Khazin Webten ilgili konuyu tara.
12 Ibrahim, al-Uqlidisi, Abu'l-Wafa, al-Quhi, Al-Khujandi, al-Sijzi, Yunus Webten ilgili konuyu tara.
13 El-Karaji, al-Haitam, Mansur, el-Biruni, Avicenna, el-Baghdadi, El-Jayyani, Al-Nasawi Webten ilgili konuyu tara.
14 Khayyam, Aflah, el-Samawal, el-Tusi, Sharaf, el-Tusi, Nasir, el-Maghribi, el-Samarqandi, el-Banna Webten ilgili konuyu tara.
15 El-Farisi, El-Khalili, Qadi Zada, El-Kashi, Ulugh Bey, el-Umawi, el-Qalasadi Webten ilgili konuyu tara.
16 Genel Sınav

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Carl B. Boyer, A History of Mathematics, New York: John Wiley, second edition, 1989. ISBN 0-471-09763-2.
Diğer Kaynaklar 2. David M. Burton, The History of Mathematics: An Introduction, Boston: Allyn and Bacon, third edition, 1985, ix + 678pp. ISBN 0-697-16089-0.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 60
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik lisans programından edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak matematik temelli lisansüstü programlarda, kamu veya özel sektörde bilimsel çalışma ve araştırma yapmak için yeterli bilgiye sahip olur.
2 Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri uygun araç-gereçleri kullanarak ortaöğretime uyarlar ve aktarır.
3 Alanında edindiği bilgi ve becerileri kullanarak, matematik veya uygulandığı alanlardaki güncel problemleri modelleme ve çözüm için gerekli olan matematiksel yöntemleri seçme, kullanma, geliştirme ve çözme becerisine sahip olur.
4 Analitik düşünme yeteneğine sahip olur ve sonuç çıkarma sürecinde zamanı etkin kullanır.
5 Bilgisayar bilimleriyle ilgili alanlarda çalışabilecek düzeyde temel yazılım bilgisine ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisine sahip olur.
6 Karar süreçlerinin ihtiyaç duyacağı verileri toplama, analiz etme, yorumlama ve istatistiksel yöntemleri kullanabilme becerisine sahip olur.
7 Matematiğin doğrudan veya dolaylı olarak kullanıldığı alanlarda çalışma yapabilecek düzeyde bilgiye sahip olur ve yaşam boyu öğrenmenin bilinci ile mesleki bilgi ve becerilerini yeniler.
8 Matematiğin kullanıldığı alanlarda bireysel olarak veya takımlarda ekip üyesi olarak sorumluluk alır ve etkin biçimde çalışma becerisine sahip olur.
9 Matematik veya uygulama alanlarındaki bilgileri izleyecek ve meslektaşları ile iletişim kuracak düzeyde İngilizce bilir.
10 Görüş ve düşüncesini nicel ve nitel verilerle destekleyerek açık ve anlaşılabilir biçimde yazılı ve sözlü ifade eder, paydaşlarıyla iletişim kurar.
11 Matematik veya uygulama alanları ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçların duyurulması aşamalarında evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerini dikkate alan mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahip olur.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi
Toplam İş Yükü 0