AKTS - Matematiksel Analiz I

Matematiksel Analiz I (MATH135) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Matematiksel Analiz I MATH135 1. Dönem 4 2 0 5 8.5
Ön Koşul Ders(ler)i
Yok
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü Zorunlu Bölüm Dersleri
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Sorun/Problem Çözme.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu ders, öğrencilerin üniversite öncesi edindikleri bilgilerdeki eksiklikleri gidermek ve diferensiyel kalkulüs ile ilgili teorik altyapılarını ve hesaplama becerilerini geliştirmek, analiz alanında daha ileri düzeydeki derslere öğrenciyi hazırlamak amacıyla tasarlanmıştır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • fonksiyon kavramını algılar, fonksiyon tanımlayabilir, kullanabilir ve fonksiyonu grafikle ifade edebilir,
  • limit ve süreklilik kavramlarını algılar ve hesaplama yapabilir,
  • türev kavramını algılar, yorumlayabilir ve tek-değişkenli fonksiyonların türevlerini hesaplayabilir,
  • maksimum, minimum ve bağımlı-hız problemlerini türev yardımı ile çözebilir,
  • bazı fonksiyonların grafiklerini çizebilir
Dersin İçeriği Temel bilgiler, limit ve süreklilik, türev, ortalama değer teoremi, türevin uygulamaları, monotonluk, yerel ve mutlak uç değerler, dışbükeylik, L?Hopital kuralı, grafik çizimleri.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Kümeler ve Sayılar. Polinomlar. Denklem ve Eşitsizlik Çözümleri s. 3-48
2 Fonksiyonlar ve Grafikler. Üstsel ve Logaritmik Fonksiyonlar. s. 19-38, 172-182
3 Trigonometrik ve Ters Trigonometrik Fonksiyonlar s. 41-50
4 Limit s. 60-68
5 Sonsuz Limit ve Sonsuzda Limit s. 69-74
6 Süreklilik s. 76-81
7 Arasınav
8 Türev s. 95-108
9 Tanım ve Türevin Özellikleri s. 110-129
10 Kapalı Türev Alma, Logaritmik Türev Alma s. 183-191
11 Orta Değer Teoremi ve Bazı Uygulamaları s. 130-139, 273-278
12 L’Hopital Kuralı. s. 288-294
13 Yerel ve Mutlak Uç Değerler s. 233-240
14 Fonksiyonların Dışbükeyliği s. 241-245
15 Fonksiyonların Grafiklerinin Çizimi s. 246-255
16 Genel Sınav

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. A complete Course, R. A. Adams, 4th Edition; Addison Wesley
Diğer Kaynaklar 2. Thomas' Calculus, Early Transcendentals, 11th Edition; 2003 Revised by R. L. Finney, M. D. Weir, and F. R. Giardano; Addison Wesley
3. Calculus with Analytic Geometry, C. H. Edwards; Prentice Hall Calculus with Analytic Geometry, R. A. Silverman; Prentice Hall

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 5 10
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 50
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 8 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik lisans programından edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak matematik temelli lisansüstü programlarda, kamu veya özel sektörde bilimsel çalışma ve araştırma yapmak için yeterli bilgiye sahip olur. X
2 Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri uygun araç-gereçleri kullanarak ortaöğretime uyarlar ve aktarır. X
3 Alanında edindiği bilgi ve becerileri kullanarak, matematik veya uygulandığı alanlardaki güncel problemleri modelleme ve çözüm için gerekli olan matematiksel yöntemleri seçme, kullanma, geliştirme ve çözme becerisine sahip olur. X
4 Analitik düşünme yeteneğine sahip olur ve sonuç çıkarma sürecinde zamanı etkin kullanır. X
5 Bilgisayar bilimleriyle ilgili alanlarda çalışabilecek düzeyde temel yazılım bilgisine ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisine sahip olur. X
6 Karar süreçlerinin ihtiyaç duyacağı verileri toplama, analiz etme, yorumlama ve istatistiksel yöntemleri kullanabilme becerisine sahip olur. X
7 Matematiğin doğrudan veya dolaylı olarak kullanıldığı alanlarda çalışma yapabilecek düzeyde bilgiye sahip olur ve yaşam boyu öğrenmenin bilinci ile mesleki bilgi ve becerilerini yeniler. X
8 Matematiğin kullanıldığı alanlarda bireysel olarak veya takımlarda ekip üyesi olarak sorumluluk alır ve etkin biçimde çalışma becerisine sahip olur. X
9 Matematik veya uygulama alanlarındaki bilgileri izleyecek ve meslektaşları ile iletişim kuracak düzeyde İngilizce bilir. X
10 Görüş ve düşüncesini nicel ve nitel verilerle destekleyerek açık ve anlaşılabilir biçimde yazılı ve sözlü ifade eder, paydaşlarıyla iletişim kurar. X
11 Matematik veya uygulama alanları ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçların duyurulması aşamalarında evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerini dikkate alan mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahip olur. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 4 64
Laboratuar
Uygulama 16 2 32
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 5 5 25
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 10 20
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Toplam İş Yükü 212