AKTS - Birey, Toplum ve Devlet İlişkileri

Birey, Toplum ve Devlet İlişkileri (KMH514) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Birey, Toplum ve Devlet İlişkileri KMH514 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Sosyal Bilimler Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Kadir CANGIZBAY
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı İnsanlık tarihini oluşturan büyük fikir adamlarının ve dinlerin birey,toplum ve Devlet üzerine kuramsal bilgilerini anlatarak aydınlatma.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Özgürlüğün çeşitli tanımlarını açıklar.
  • İnsan varlığı ile özgürlük arasındaki ilişkiyi sorgular.
  • Birey ve Devlet arasındaki ilişkileri özgürlük teması üzerinden değerlendirir.
  • Modern devletin toplumsal ahlak üzerindeki dönüştürücü etkisini analiz eder.
  • Bireysellik ve Toplumsallık arasındaki gerilime ilişkin çeşitli görüşleri sınıflandırır.
Dersin İçeriği Birey, toplum ve devlet varlığının oluşumu ve tarihsel süreçteki varlığını serimleme ve irdeleme.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ders-Çalıştay’ın öğretim elemanı anlatısı. Şahin Yenişehirlioğlu Birey-Toplum-Devlet İlişkileri, 1995
2 Aynı anlatıya devam. Şahin Yenişehirlioğlu Birey-Toplum-Devlet İlişkileri, 1995
3 Aynı anlatıya devam. Şahin Yenişehirlioğlu Birey-Toplum-Devlet İlişkileri, 1995
4 Aynı anlatıya devam. Şahin Yenişehirlioğlu Birey-Toplum-Devlet İlişkileri, 1995
5 Öğrenci sunusu: İnsan Varlığı ve Özgürlük. Şahin Yenişehirlioğlu Birey-Toplum-Devlet İlişkileri, 1995
6 Devam Platon: Devlet,Yasalar ve diğerleri; Aristoteles: Politeia
7 Değerlendirme; Konu üzerinde görüşleri sunarak tartışma. Bilgiyi açma. Platon: Devlet,Yasalar ve diğerleri; Aristoteles: Politeia
8 Öğrenci sunusu: Tarih’te Özgürlük.Efendi-Köle Diyalektiği. Platon: Devlet,Yasalar ve diğerleri; Aristoteles: Politeia
9 Devam Platon: Devlet,Yasalar ve diğerleri; Aristoteles: Politeia
10 Ara sınavı: Ödev teslimi. Platon: Devlet,Yasalar ve diğerleri; Aristoteles: Politeia
11 İkinci çalıştay sunusuna devam. J.J.Rousseau: Toplumsal Sözleşme; Montesquieu: Yasaların Ruhu.
12 Değerlendirme; Konu üzerinde görüşleri sunarak tartışma. Bilgiyi açma. J.J.Rousseau: Toplumsal Sözleşme; Montesquieu: Yasaların Ruhu.
13 Öğrenci sunusu: Toplumsal Ahlâk-Modern Devlet. J.J.Rousseau: Toplumsal Sözleşme; Montesquieu: Yasaların Ruhu.
14 Devam J.J.Rousseau: Toplumsal Sözleşme; Montesquieu: Yasaların Ruhu.
15 Değerlendirme; Konu üzerinde görüşleri sunarak tartışma. Bilgiyi açma. Genel Değerlendirme. Şahin Yenişehirlioğlu Birey-Toplum-Devlet İlişkileri, 1995
16 Genel Sınav: Dosya halinde yazılı ödevler.

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Şahin Yenişehirlioğlu Birey-Toplum-Devlet İlişkileri, 1995
Diğer Kaynaklar 2. Platon;Devlet,Yasalar ve diğerleri.Aristoteles;Politeia.J.J.Rousseau; Toplumsal Sözleşme.Montesquieu;Yasaların Ruhu.Kant;Saf Aklın Eleştirisi,Pratik Aklın Eleştirisi,Gelenekler ve Görenekler Metafiziği.Hegel; Hukuk Felsefesinin Temel İlkeleri.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 5
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 10
Sunum 3 5
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 20
Genel Sınav/Final Juri 1 60
Toplam 7 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 40
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 60
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Hukuk sisteminin temel kavramlarını anlamaya, açıklamaya ve kullanma yeteneğini geliştirmeye katkısı X
2 Hukuki uyuşmazlıkları analiz etmek, kurmak ve çözümlemek için gerekli özellik ve yeterlilikleri sağlamaya etkisi X
3 Hukukun fonksiyonlarını, bunları açıklamak ve uygulamaya dökmek suretiyle, anlamaya, planlamaya, uygulamaya ve koordine etmeye katkısı X
4 Kamu hukuku alanının stratejik, taktiksel ve uygulamaya yönelik boyutlarını anlamaya etkisi X
5 Kamu hukuku alanının yerel, ulusal, uluslararası, küresel ve uluslar üstü boyutlarını anlamaya etkisi X
6 Hukukun modern metotlarını ve ayırımlarını anlama yeteneğini geliştirmesi X
7 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yönünün gelişimine etkisi X
8 Öğrenme ve girişim konularında açık görüşlü bir tutum sahibi olmaya katkısı X
9 Sosyal sorumluluk ve hukuki etik edinmeyi sağlamaya etkisi X
10 Öğrencinin kendisini ve bulunduğu kurumu ifade etmesi için iletişim kurma yeteneğini sağlamaya katkısı X
11 Kaliteli bir bilinç sahibi olmaya katkısı X
12 Hukuki bilgisini ve yeteneğini teori veya pratiğin temel ilkeleri alanlarının en az birinde etkili şekilde kullanmasını sağlamak X
13 Akademik ve etik kurallara uygun olarak yazılı ve sözlü sunum yapma becerisi sağlamak X
14 Hukuki problemlerin çözümünde enformasyon teknolojilerini kullanma becerisi sağlamak X
15 Hukuk terminolojisi ve yabancı dil bilgisini geliştirmeyi sağlamak X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 5 4 20
Sunum/Seminer Hazırlama 3 5 15
Projeler
Raporlar
Ödevler 1 4 4
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 30 30
Toplam İş Yükü 132