ECTS - - Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Kamu Hukuku alanında tezsiz programda Yüksek Lisans derecesi (LL.M.) almaya hak kazanmaktadırlar.