ECTS - - Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)

1. Dönem

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ISL555 Araştırma Yöntemleri 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4
KMH598 Dönem Projesi 5 5 4 4 4 5 4 4 3 5 4 4 5 4 4
Alan Seçmeli - - - - - - - - - - - - - - -
Alan Seçmeli - - - - - - - - - - - - - - -
Alan Seçmeli - - - - - - - - - - - - - - -
Alan Seçmeli - - - - - - - - - - - - - - -
Alan Seçmeli - - - - - - - - - - - - - - -
Alan Seçmeli - - - - - - - - - - - - - - -
Alan Seçmeli - - - - - - - - - - - - - - -
Alan Seçmeli - - - - - - - - - - - - - - -
Alan Seçmeli - - - - - - - - - - - - - - -
Alan Dışı Seçmeli - - - - - - - - - - - - - - -
Alan Dışı Seçmeli - - - - - - - - - - - - - - -

Alan Dışı Seçmeli

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
KAM502 Türkiye`nin Toplumsal Yapısı 3 3 4 2 4 5 2 4 3 3 1 2 3 2 3
KAM503 Siyaset Kuramı 2 3 2 3 4 3 4 1 2 4 3 3 1 2 3
KAM526 Yargı ve Siyaset 4 3 2 3 2 4 3 2 4 2 2 2 3 2 2
UI507 Uluslararası Hukuk - - - - - - - - - - - - - - -
MLY503 Vergi Uyuşmazlıklarının Çözümü ve Vergi Yargısı - - - - - - - - - - - - - - -
MLY509 Mali Suçlar Hukuku - - - - - - - - - - - - - - -
MLY513 Finansman Hukuku - - - - - - - - - - - - - - -

Alan Seçmeli

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
KAM504 Siyaset Felsefesinde Güncel Tartışmalar 5 4 5 4 4 3 4 5 4 4 3 5 3 4 3
KMH511 Modern Devlet Teorisinde Ana Temalar 5 4 3 3 5 3 2 4 2 5 5 2 5 2 1
KMH512 Hukuk Felsefesi 5 5 4 3 4 5 2 4 4 4 5 3 2 3 2
KMH513 Anayasa Hukuku I 5 5 4 3 4 5 2 4 4 4 5 3 2 3 2
KMH514 Birey, Toplum ve Devlet İlişkileri 4 4 1 1 4 1 1 4 5 5 5 1 5 1 1
KMH515 Uluslararası İlişkilerde Politika ve Hukuk 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4
KMH517 Anayasa Hukuku II (Siyasi Rejimler) 5 5 4 3 4 5 2 4 4 4 5 3 2 3 2
KMH519 Yabancıların Temel Hak ve Hürriyetleri 5 5 4 4 4 3 3 3 2 2 5 4 3 2 2
KMH521 İdare Hukuku 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5
KMH522 İdari Yargı 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 5 5 4
KMH523 Vergi Uyuşmazlıkları ve Çözüm Yolları 4 5 4 3 2 2 2 3 2 3 5 5 4 4 4
KMH524 Hukuk Devleti 5 5 5 2 4 3 3 4 3 4 5 4 4 1 2
KMH525 İnsan Hakları 5 5 5 2 4 3 3 4 3 4 5 4 4 1 2
KMH527 Vergi Hukuku I 4 4 5 5 4 3 4 4 3 2 2 4 4 3 1
KMH528 Ekonomi Ceza Hukuku 5 5 4 5 5 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4
KMH529 Suç Genel Teorisi 5 5 3 5 5 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4
KMH530 Vergi Hukuku II 4 4 5 5 4 3 4 4 3 2 2 4 4 3 1
KMH526 Vergi Hukuku I - - - - - - - - - - - - - - -
KMH536 İdari Usul - - - - - - - - - - - - - - -
KMH538 Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Uygulaması - - - - - - - - - - - - - - -
KMH518 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği: Normlar ve Politikalar 5 5 5 5 4 4 3 4 5 3 5 5 1 2 2
KMH531 Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru - - - - - - - - - - - - - - -
KMH532 İdarenin Mali Sorumluluğu - - - - - - - - - - - - - - -
KMH534 Ceza Muhakemesi Hukukunun Güncel Sorunları - - - - - - - - - - - - - - -
KMH540 Çevre Hukukunun Güncel Sorunları - - - - - - - - - - - - - - -
KMH542 Kamusal Sağlık Hukuku - - - - - - - - - - - - - - -