ECTS - - Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)

Yüksek Lisans (Tezsiz) programını başarı ile tamamlayan adaylar doktora programlarına başvuru yapamazlar.