ECTS - - Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)

Kamu Hukuku Anabilim Dalı, Kamu Hukuku Tezsiz Yüksek Lisans Programı ile lisans öğretiminde verilen temel hukuk formasyonunun üzerine kamu hukukunun geneli ile seçeceği alt disiplinlerine ilişkin temel ilke, kavram ve kaynaklarla ilgili ayrıntılı ve yoğun içerikli bir öğretim vermeyi hedeflemekte; mesleki yeteneklerini derinlemesine geliştirmiş, böylelikle kamu hukuku alanında uzmanlaşmış, seçtiği alana hâkim uygulamacılar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.