ECTS - - Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)

Bu programdaki öğrencinin mezuniyeti için 4.00 üzerinden en az 3.00 Genel Not Ortalamasına sahip olması ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden CC ve tez çalışmasından  başarılı olması gerekmektedir (Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Madde 26 vd). Mezuniyet için kazanılması gereken en az AKTS kredisi 120’dır.