ECTS - - Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)

Kamu hukuku tezsiz yüksek lisans programında 2 dönem ders görülmekte ve her dönem 3 zorunlu ve 1 seçimlik dersten oluşmaktadır. Seçimlik dersler de dahil olmak üzere her dersin AKTS kredisi 5.0'dır.  Öğrenci, dönem projesi dersine ikinci yarıyılda  kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda bitirme projesi raporu vermek zorundadır. Bitirme projesinin kredisi bulunmamaktadır.