ECTS - - Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)

1. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
ISL555 Araştırma Yöntemleri 3 0 3 5
KMH598 Dönem Projesi 0 0 0 40
SBE-KMH-T-AE1FA1 Alan Seçmeli 0 0 3 5
SBE-KMH-T-AE1FA2 Alan Seçmeli 0 0 3 5
SBE-KMH-T-AE1FA3 Alan Seçmeli 0 0 3 5
SBE-KMH-T-AE1FA4 Alan Seçmeli 0 0 3 5
SBE-KMH-T-AE1FA5 Alan Seçmeli 0 0 3 5
SBE-KMH-T-AE1FA6 Alan Seçmeli 0 0 3 5
SBE-KMH-T-AE1FA7 Alan Seçmeli 0 0 3 5
SBE-KMH-T-AE1FA8 Alan Seçmeli 0 0 3 5
SBE-KMH-T-AE1FA9 Alan Seçmeli 0 0 3 5
SBE-KMH-T-GE1FA6 Alan Dışı Seçmeli 0 0 3 5
SBE-KMH-T-GE1FA8 Alan Dışı Seçmeli 0 0 3 5
Toplam 3 0 36 100

Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
Seçmeli Ders (A) 3 0 3 5
Seçmeli Ders (A) 3 0 3 5
Seçmeli Ders (A) 3 0 3 5
Seçmeli Ders (A) 3 0 3 5
Seçmeli Ders (A) 3 0 3 5
Seçmeli Ders (A) 3 0 3 5
Seçmeli Ders (A) 3 0 3 5
Seçmeli Ders (A/B) 3 0 3 5
Seçmeli Ders (A/B) 3 0 3 5
KAM504 Siyaset Felsefesinde Güncel Tartışmalar 3 0 3 5
KMH511 Modern Devlet Teorisinde Ana Temalar 3 0 3 5
KMH512 Hukuk Felsefesi 3 0 3 5
KMH513 Anayasa Hukuku I 3 0 3 5
KMH514 Birey, Toplum ve Devlet İlişkileri 3 0 3 5
KMH515 Uluslararası İlişkilerde Politika ve Hukuk 3 0 3 5
KMH517 Anayasa Hukuku II (Siyasi Rejimler) 3 0 3 5
KMH519 Yabancıların Temel Hak ve Hürriyetleri 3 0 3 5
KMH521 İdare Hukuku 3 0 3 5
KMH522 İdari Yargı 3 0 3 5
KMH523 Vergi Uyuşmazlıkları ve Çözüm Yolları 3 0 3 5
KMH524 Hukuk Devleti 3 0 3 5
KMH525 İnsan Hakları 3 0 3 5
KMH527 Vergi Hukuku I 3 0 3 5
KAM502 Türkiye`nin Toplumsal Yapısı 3 0 3 5
KAM503 Siyaset Kuramı 3 0 3 5
KAM526 Yargı ve Siyaset 3 0 3 5
LAW107 Anayasa Hukuku 3 0 3 6
LAW108 Türk Anayasa Hukuku 4 0 4 6
LAW211 Uluslararası Hukuk Genel İlkeler 3 0 3 5
LAW210 Kamu Hürriyetleri 3 0 3 5
LAW233 İdare Hukuku I 4 0 4 5
LAW234 İdare Hukuku II 3 0 3 5
LAW235 Ceza Hukuku Genel Hükümler I 3 0 3 5
LAW236 Ceza Hukuku Genel Hükümler II 3 0 3 5
KMH528 Ekonomi Ceza Hukuku 3 0 3 5
KMH529 Suç Genel Teorisi 3 0 3 5
KMH530 Vergi Hukuku II 3 0 3 5
KMH526 Vergi Hukuku I 3 0 3 5
KMH536 İdari Usul 3 0 3 5
KMH538 Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Uygulaması 3 0 3 5
KMH518 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği: Normlar ve Politikalar 3 0 3 5
KMH531 Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru 3 0 3 5
KMH532 İdarenin Mali Sorumluluğu 3 0 3 5
KMH534 Ceza Muhakemesi Hukukunun Güncel Sorunları 3 0 3 5
KMH540 Çevre Hukukunun Güncel Sorunları 3 0 3 5
KMH542 Kamusal Sağlık Hukuku 3 0 3 5
Toplam 140 0 140 232