AKTS - Ceza Muhakemesi Hukukunun Güncel Sorunları

Ceza Muhakemesi Hukukunun Güncel Sorunları (KMH534) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Ceza Muhakemesi Hukukunun Güncel Sorunları KMH534 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Sosyal Bilimler Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. Timuçin Köprülü
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Ceza Muhakemesi Hukukunun Güncel Sorunları dersinde, ceza muhakemesi bilimi ve amacı, muhakemeye katılan makamlar ve görevleri, muhakeme yapılabilmesinin şartları, yargılama yetkisi, deliller ve koruma tedbirleri ile soruşturma ve kovuşturmadan oluşan muhakemenin yürüyüşü ve kanun yollarının, Ceza Muhakemesi Kanunu kapsamında temel özelliklerinin ortaya konulması hedeflenmektedir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • ceza muhakemesi sürecinin işleyişini gösterir
  • Ceza muhakemesi süjelerinin hak ve yetkilerini listeler
  • Ceza muhakemesi hukuku ile ceza hukukunu karşılaştırır ve normlarının özelliklerini karşılaştırmalı bir şekilde listeler
  • Ceza muhakemesi kanununu eleştirir
  • Karşısına çıkan somut olaylarda ceza muhakemesi hukuku bilgilerini kullanarak uyuşmazlıkların çözülmesine yardımcı olur
  • Ceza Muhakemesi Hukukunun Güncel Sorunlarını tartışabilir
Dersin İçeriği Ceza muhakemesi normlarının uygulanabilirliği, muhakeme görevi ve makamları, muhakeme sistemleri, muhakeme şartları, yargılama yetkisi, uyuşmazlıklar arasında bağlantı, ceza muhakemesi süjeleri, ceza muhakemesi işlemleri, deliller, koruma tedbirleri, soruşturma ve kovuşturma evreleri, uzlaşma, kanun yolları kapsamında itiraz, istinaf, temyiz, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı'nın itirazı, kanun yararına bozma ve yargılamanın yenilenmesi.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ceza muhakemesi hukuku ve ceza muhakemesi hukukunun amacı Nevzat TOROSLU, Metin FEYZİOĞLU, Ceza Muhakemesi Hukuku; Veli Özer ÖZBEK, Ceza Muhakemesi Hukuku; Nur CENTEL, Hamide ZAFER, Ceza Muhakemesi Hukuku.
2 Türkiye’de Ceza Muhakemesi Hukuku’nun Gelişimi Nevzat TOROSLU, Metin FEYZİOĞLU, Ceza Muhakemesi Hukuku; Veli Özer ÖZBEK, Ceza Muhakemesi Hukuku; Nur CENTEL, Hamide ZAFER, Ceza Muhakemesi Hukuku.
3 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu Dönemi Nevzat TOROSLU, Metin FEYZİOĞLU, Ceza Muhakemesi Hukuku; Veli Özer ÖZBEK, Ceza Muhakemesi Hukuku; Nur CENTEL, Hamide ZAFER, Ceza Muhakemesi Hukuku.
4 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nu Hazırlayan Süreç Nevzat TOROSLU, Metin FEYZİOĞLU, Ceza Muhakemesi Hukuku; Veli Özer ÖZBEK, Ceza Muhakemesi Hukuku; Nur CENTEL, Hamide ZAFER, Ceza Muhakemesi Hukuku.
5 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun ilk dönemlerindeki sorunlar Nevzat TOROSLU, Metin FEYZİOĞLU, Ceza Muhakemesi Hukuku; Veli Özer ÖZBEK, Ceza Muhakemesi Hukuku; Nur CENTEL, Hamide ZAFER, Ceza Muhakemesi Hukuku.
6 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunundaki değişikliklerin 1412 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununu ve 765 Sayılı Türk Ceza Kanunu’yla ilişkisi Nevzat TOROSLU, Metin FEYZİOĞLU, Ceza Muhakemesi Hukuku; Veli Özer ÖZBEK, Ceza Muhakemesi Hukuku; Nur CENTEL, Hamide ZAFER, Ceza Muhakemesi Hukuku.
7 Yargıç kavramı ve yargıcın bağımsızlığı Savcı kavramı ve savcının bağımsızlığı Nevzat TOROSLU, Metin FEYZİOĞLU, Ceza Muhakemesi Hukuku; Veli Özer ÖZBEK, Ceza Muhakemesi Hukuku; Nur CENTEL, Hamide ZAFER, Ceza Muhakemesi Hukuku.
8 Ara Sınav Nevzat TOROSLU, Metin FEYZİOĞLU, Ceza Muhakemesi Hukuku; Veli Özer ÖZBEK, Ceza Muhakemesi Hukuku; Nur CENTEL, Hamide ZAFER, Ceza Muhakemesi Hukuku.
9 Savunma makamı, ödevleri, yetkileri ve hakları Nevzat TOROSLU, Metin FEYZİOĞLU, Ceza Muhakemesi Hukuku; Veli Özer ÖZBEK, Ceza Muhakemesi Hukuku; Nur CENTEL, Hamide ZAFER, Ceza Muhakemesi Hukuku.
10 Ceza muhakemesi işlemleri ve deliller Nevzat TOROSLU, Metin FEYZİOĞLU, Ceza Muhakemesi Hukuku; Veli Özer ÖZBEK, Ceza Muhakemesi Hukuku; Nur CENTEL, Hamide ZAFER, Ceza Muhakemesi Hukuku.
11 Koruma tedbirleri Nevzat TOROSLU, Metin FEYZİOĞLU, Ceza Muhakemesi Hukuku; Veli Özer ÖZBEK, Ceza Muhakemesi Hukuku; Nur CENTEL, Hamide ZAFER, Ceza Muhakemesi Hukuku.
12 Soruşturma ve suçu haber alma yolları Nevzat TOROSLU, Metin FEYZİOĞLU, Ceza Muhakemesi Hukuku; Veli Özer ÖZBEK, Ceza Muhakemesi Hukuku; Nur CENTEL, Hamide ZAFER, Ceza Muhakemesi Hukuku.
13 Kamu davasının açılması, hüküm verme ve hüküm türleri Nevzat TOROSLU, Metin FEYZİOĞLU, Ceza Muhakemesi Hukuku; Veli Özer ÖZBEK, Ceza Muhakemesi Hukuku; Nur CENTEL, Hamide ZAFER, Ceza Muhakemesi Hukuku.
14 Kanun yolları ve özel yargılama usulleri Nevzat TOROSLU, Metin FEYZİOĞLU, Ceza Muhakemesi Hukuku; Veli Özer ÖZBEK, Ceza Muhakemesi Hukuku; Nur CENTEL, Hamide ZAFER, Ceza Muhakemesi Hukuku.
15 Kanun yolları ve özel yargılama usulleri Nevzat TOROSLU, Metin FEYZİOĞLU, Ceza Muhakemesi Hukuku; Veli Özer ÖZBEK, Ceza Muhakemesi Hukuku; Nur CENTEL, Hamide ZAFER, Ceza Muhakemesi Hukuku.
16 Final Sınavı Nevzat TOROSLU, Metin FEYZİOĞLU, Ceza Muhakemesi Hukuku; Veli Özer ÖZBEK, Ceza Muhakemesi Hukuku; Nur CENTEL, Hamide ZAFER, Ceza Muhakemesi Hukuku.

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Nevzat TOROSLU, Metin FEYZİOĞLU, Ceza Muhakemesi Hukuku
2. Veli Özer ÖZBEK, Ceza Muhakemesi Hukuku
3. Nur CENTEL, Hamide ZAFER, Ceza Muhakemesi Hukuku

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 70
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Hukuk sisteminin temel kavramlarını anlamaya, açıklamaya ve kullanma yeteneğini geliştirmeye katkısı
2 Hukuki uyuşmazlıkları analiz etmek, kurmak ve çözümlemek için gerekli özellik ve yeterlilikleri sağlamaya etkisi
3 Hukukun fonksiyonlarını, bunları açıklamak ve uygulamaya dökmek suretiyle, anlamaya, planlamaya, uygulamaya ve koordine etmeye katkısı
4 Kamu hukuku alanının stratejik, taktiksel ve uygulamaya yönelik boyutlarını anlamaya etkisi
5 Kamu hukuku alanının yerel, ulusal, uluslararası, küresel ve uluslar üstü boyutlarını anlamaya etkisi
6 Hukukun modern metotlarını ve ayırımlarını anlama yeteneğini geliştirmesi
7 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yönünün gelişimine etkisi
8 Öğrenme ve girişim konularında açık görüşlü bir tutum sahibi olmaya katkısı
9 Sosyal sorumluluk ve hukuki etik edinmeyi sağlamaya etkisi
10 Öğrencinin kendisini ve bulunduğu kurumu ifade etmesi için iletişim kurma yeteneğini sağlamaya katkısı
11 Kaliteli bir bilinç sahibi olmaya katkısı
12 Hukuki bilgisini ve yeteneğini teori veya pratiğin temel ilkeleri alanlarının en az birinde etkili şekilde kullanmasını sağlamak
13 Akademik ve etik kurallara uygun olarak yazılı ve sözlü sunum yapma becerisi sağlamak
14 Hukuki problemlerin çözümünde enformasyon teknolojilerini kullanma becerisi sağlamak
15 Hukuk terminolojisi ve yabancı dil bilgisini geliştirmeyi sağlamak

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 4 64
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 5 3 15
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 5 4 20
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 7 4 28
Toplam İş Yükü 127