ECTS - - Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)

 Kamu Hukuk Tezsiz Yüksek Lisans Programı başlatılmış, kamu hukukunun bir dalında uzmanlaşmak isteyen hukuk fakültesi mezunlarına mesleki faaliyetlerinde derinleşmeleri, amacıyla, çağımızın amaçlarına cevap veren, hukuk devleti ilkesine sadık hukukçular yetiştirecek öğrencinin alanıyla ilgili derinlemesine bilgi edineceği, muhakeme ve tartışma yeteneklerini geliştireceği yoğun bir eğitim verilmektedir. Kamu hukuku yüksek lisans programı, bu alana ait temel anabilim dalları olan Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku, İdare Hukuku, Uluslararası Hukuk, Genel Kamu Hukuku, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi, Anayasa Hukuku, Hukuk Tarihi ve Mali Hukuk alanlarında belirli ve güncel tartışma konularını, uygulamada karşılaşılan sorunları, yeni mevzuat düzenlemelerini bünyesinde barındıran, düşünmeyi seven ve özel olarak bir alana ilgi duyan öğrencilere yönelik özgün ders içeriklerine sahiptir