ECTS - - Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)

1) Hukuk sisteminin temel kavramlarını anlamaya, açıklamaya ve kullanma yeteneğini geliştirmeye katkısı
2) Hukuki uyuşmazlıkları analiz etmek, kurmak ve çözümlemek için gerekli özellik ve yeterlilikleri sağlamaya etkisi
3) Hukukun fonksiyonlarını, bunları açıklamak ve uygulamaya dökmek suretiyle, anlamaya, planlamaya, uygulamaya ve koordine etmeye katkısı
4) Kamu hukuku alanının stratejik, taktiksel ve uygulamaya yönelik boyutlarını anlamaya etkisi
5) Kamu hukuku alanının yerel, ulusal, uluslararası, küresel ve uluslar üstü boyutlarını anlamaya etkisi
6) Hukukun modern metotlarını ve ayırımlarını anlama yeteneğini geliştirmesi
7) Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yönünün gelişimine etkisi
8) Öğrenme ve girişim konularında açık görüşlü bir tutum sahibi olmaya katkısı
9) Sosyal sorumluluk ve hukuki etik edinmeyi sağlamaya etkisi
10) Öğrencinin kendisini ve bulunduğu kurumu ifade etmesi için iletişim kurma yeteneğini sağlamaya katkısı
11) Kaliteli bir bilinç sahibi olmaya katkısı
12) Hukuki bilgisini ve yeteneğini teori veya pratiğin temel ilkeleri alanlarının en az birinde etkili şekilde kullanmasını sağlamak
13) Akademik ve etik kurallara uygun olarak yazılı ve sözlü sunum yapma becerisi sağlamak
14) Hukuki problemlerin çözümünde enformasyon teknolojilerini kullanma becerisi sağlamak
15) Hukuk terminolojisi ve yabancı dil bilgisini geliştirmeyi sağlamak