ECTS - - Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)

Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programından mezun olanlar akademisyenlik, avukatlık, noterlik, hakim/savcılık, bürokratlık gibi çeşitli mesleklerde çalışma fırsatı edinirler.