ECTS - - Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)

Bu programa öğrenci kabulü Atılım Üniversitesi Lisansüstü Eğitim - Öğretim Yönetmeliği hükümlerine göre yapılmaktadır.