AKTS - Turizm Rehberliği

Turizm Rehberliği (TUR519) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Turizm Rehberliği TUR519 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Sosyal Bilimler Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Doç. Dr. Gürkan Küçükergin
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Dersin amacı turizme genel bir giriş ve temel kavramları açıklayarak turizm prensiplerini anlatmak
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Seyahatin ve turist rehberliğinin gelişimini açıklar.
  • Seyahatin tarihçesini öğrenir.
  • Turları sınıflandırır.
  • Turist rehberliği mesleğinin özelliklerini öğrenir.
  • Turist rehberlerinin etik kuralları ve meslek standartlarını açıklar.
Dersin İçeriği Rehberlik mesleğinin tanıtılması, rehberlerin taşıması gereken bireysel özelliklerin yanında, bir rehberin turistler, turizm işletmeleri ve ülke tanıtımı açısından öneminin incelenmesi.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ders dosyasını dağıtılması ve dersle ilgili genel bilgiler
2 Seyahatin tarihçesi. Bölüm 1
3 Dünyada turist rehberliğinin tarihçesi Bölüm 2
4 Türkiye'de turist rehberliğinin tarihçesi Bölüm 3
5 Turların sınıflandırılması Bl.4
6 Tur Yönetimi Bl. 5
7 Turda Görevli Elemanlar Bl. 6
8 Turist Rehberlerinin mesleki sorunları Bl. 7
9 Turist rehberlerinin güncel sorunları Bl. 8
10 Ara Sınav
11 Turist Rehberlerinin Nitelikleri Bl. 9
12 Turist rehberlerinin rolleri Bl. 10
13 Turist rehberliği örgütleri Bl. 11
14 Turist rehberlerinin etik Kuralları ve Meslek Standartları Bl. 12
15 Genel Tekrar
16 Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Turist Rehberliği Araştırmaları. Detay yayıncılık F. Özlem Güzel

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 15 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 40
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 17 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 50
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Turizm yönetiminde anlama, Öğretme ve teknik konsept kullanma becerilidir
2 Turizm organizasyonlarını anlama, yönetim teknikleri tasarlamada ve uygulamada becerilidir.
3 Turizm yönetiminde anlatmanın yanı sıra uygulamada planlamayı, organizasyonu, yürütmeyi, koordine etme ve kontrol fonksiyonlarını anlamayı sağlar
4 Turizm yönetiminin stratejik, taktiksel ve eylemsel boyutlarını anlamayı sağlar
5 Turizm endüstürisindeki modern teknikleri ve teknolojik düzenleri kullanmayı sağlar
6 Etkin uygulama, takım bilgisi ve alternatif turizm alanlarındaki yetenekleri artırır
7 Turizm yönetiminde teorik çalışmaların yanı sıra pratiğe odaklanır
8 İletişim becerilerini artırır
9 Turizm endüstürisindeki eğilimi anlamayı sağlar
10 Turizm endüstürisindeki kalite bilincini oluşturur
11 Turizm endüstürisindeki iş ahlakı ve sosyal sorumluluğu benimsenmesini sağlar
12 Turizm yönetiminde takip eden alanladan en az birinde etkin uygulama yeteneği, iş bilgisi ve becerileri sağlar: servis, pazarlama, finans, insan kaynakları ve muhasebe

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 8 128
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 30 30
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 30 30
Toplam İş Yükü 188