ECTS - - Turizm İşletmeciliği Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)

Profesör Doktor İbrahim BİRKAN