ECTS - Turizm İşletmeciliği Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)

Yardımçı Doçent Doktor Gonca Güzel ŞAHİN