ECTS - - Turizm İşletmeciliği Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)

Turizm sektöründeki bütün alanlarda orta ve üst düzey yönetici ihtiyacını karşılamaktır.