ECTS - - Turizm İşletmeciliği Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)

Bu program, Y. Lisans seviyesinde (TYYÇ 7. Seviye) öğrenim veren bir programdır.