ECTS - - Turizm İşletmeciliği Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)

Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin, programda verilen dersin içeriğine uygunluğu ve eşdeğerliliği öğrencinin başvurusu üzerine, ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından incelenir. Eşdeğerliliği ve muafiyeti ile ilgili karar Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.