ECTS - - Turizm İşletmeciliği Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)

Turizm sektörünün tüm alanlarında lisansüstü düzeyde ileri bilgi seviyesine sahip uzmanlar yetiştirmektir.