ECTS - - Turizm İşletmeciliği Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)

MBA programı (Tezsiz) en az 90 AKTS'ye karşılık gelecek en az 10 adet kredili ders ile kredisiz Bitirme Projesi ve Seminer derslerinden oluşmaktadır.