ECTS - - Turizm İşletmeciliği Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)

1) Turizm yönetiminde anlama, Öğretme ve teknik konsept kullanma becerilidir
2) Turizm organizasyonlarını anlama, yönetim teknikleri tasarlamada ve uygulamada becerilidir.
3) Turizm yönetiminde anlatmanın yanı sıra uygulamada planlamayı, organizasyonu, yürütmeyi, koordine etme ve kontrol fonksiyonlarını anlamayı sağlar
4) Turizm yönetiminin stratejik, taktiksel ve eylemsel boyutlarını anlamayı sağlar
5) Turizm endüstürisindeki modern teknikleri ve teknolojik düzenleri kullanmayı sağlar
6) Etkin uygulama, takım bilgisi ve alternatif turizm alanlarındaki yetenekleri artırır
7) Turizm yönetiminde teorik çalışmaların yanı sıra pratiğe odaklanır
8) İletişim becerilerini artırır
9) Turizm endüstürisindeki eğilimi anlamayı sağlar
10) Turizm endüstürisindeki kalite bilincini oluşturur
11) Turizm endüstürisindeki iş ahlakı ve sosyal sorumluluğu benimsenmesini sağlar
12) Turizm yönetiminde takip eden alanladan en az birinde etkin uygulama yeteneği, iş bilgisi ve becerileri sağlar: servis, pazarlama, finans, insan kaynakları ve muhasebe