ECTS - - Turizm İşletmeciliği Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)

Bu bölüm, yüksek öğretimde Turizm İşletmeciliği alanında 90 AKTS kredilik ikinci aşama derece sistemine tabidir. 

Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Turizm İşletmeciliği alanında Yüksek Lisans derecesine sahip olunur.