ECTS - - Turizm İşletmeciliği Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)

Bu programdaki öğrencinin mezuniyeti için 4.00 üzerinden en az 3.00 Genel Not Ortalamasına sahip olması ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden CC/EX ve Mezuniyet Projesinden S notu alarak başarılı olması gerekmektedir (Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim – Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Madde 23-26). Mezuniyet için kazanılması gereken en az AKTS kredisi 90’dır.