ECTS - - Turizm İşletmeciliği Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)

Turizm Yönetimi Tezsiz Yüksek lisans programında eğitim yüz-yüzedir.