ECTS - - Turizm İşletmeciliği Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)

Bu programdaki bir öğrencinin Y. Lisans derecesi ile mezuniyeti için 4.00 üzerinden en az 3.00 Genel Not Ortalamasına sahip olması ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az CC/S/EX notu alarak başarılı olması gerekmektedir (Atılım Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Madde 20-21). Mezuniyet için kazanılması gereken en az AKTS kredisi 90’dır. Mezuniyet için, Tezli programda Tez çalışması ve Seminer dersi ve Tezsiz programda Bitirme Projesi koşullarının da yerine getirilmesi gerekmektedir.