AKTS - Pazarlama Yönetimi

Pazarlama Yönetimi (ISL502) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Pazarlama Yönetimi ISL502 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Sosyal Bilimler Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Doç. Dr. Pelin ÖZGEN
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Pazarlama ve pazarlama yönetimi ilke ve yöntemlerinin öğrenilmesi
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Pazarlama yönetimi hakkında genel kavramlar hakkında bir anlayış geliştirmek
  • Pazarlama stratejilerini işletmeye dair kararlarda uygulamak
  • SWOT ve çevre analizi yapmak
Dersin İçeriği Stratejik planlama ve pazarlama süreci, pazarlama stratejisi; pazarlama karmasındaki hedef kitle belirleme ve geliştirme, pazarlamanın makro ve mikro çevresi, pazarlama bölümlendirmesi, tüketici ve endüstriyel pazarlar ve bu pazarların farklı yönleri, tüketici davranışı, ürün, fiyat, tutundurma, dağıtım.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Pazarlama ve Sağlık Hizmetleri Pazarlamasının Gelişimi 1. Bölüm
2 Hizmetlerin Özellikleri, Hizmet Sektörünün Gelişimi ve Sağlık Hizmetlerinin Özellikleri 2. Bölüm
3 Tüketici Davranışları 3. Bölüm
4 Pazarlama Bilgi Sistemleri ve Pazarlama Araştırması 4. Bölüm
5 Pazar Bölümleme, Hedef Pazar Seçimi, Pazar Konumlandırma ve Büyüme Stratejileri 5. Bölüm
6 Stratejik Pazarlama Planlaması 6. Bölüm
7 Ara Sınav
8 Ürün ve Ürün Geliştirme Stratejileri 7. Bölüm
9 Fiyat ve Fiyatlandırma Stratejileri 8. Bölüm
10 Tutundurma ve Tutundurma Politikaları 9. Bölüm
11 Dağıtım ve Dağıtım Kanalları 10. Bölüm
12 Katılımcılar, Fiziksel Kanıtlar ve Süreç Yönetimi 11. Bölüm
13 Toplam Kalite Yönetimi ve Müşteri Memnuniyeti 12. Bölüm
14 Sağlık Hizmetleri Pazarlamasında Yeni Yaklaşımlar: İlişki Pazarlaması, Müşteri İlişkileri Yönetimi ve Gerilla Pazarlaması 13. Bölüm
15 Pazarlama Etiği 14. Bölüm
16 Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Ders Kitabı Tengilimoğlu, Dilaver,Sağlık Hizmetleri Pazarlaması, Siyasal Kitabevi, 2012, Ankara..

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum 1 20
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 50
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Turizm yönetiminde anlama, Öğretme ve teknik konsept kullanma becerilidir
2 Turizm organizasyonlarını anlama, yönetim teknikleri tasarlamada ve uygulamada becerilidir.
3 Turizm yönetiminde anlatmanın yanı sıra uygulamada planlamayı, organizasyonu, yürütmeyi, koordine etme ve kontrol fonksiyonlarını anlamayı sağlar
4 Turizm yönetiminin stratejik, taktiksel ve eylemsel boyutlarını anlamayı sağlar
5 Turizm endüstürisindeki modern teknikleri ve teknolojik düzenleri kullanmayı sağlar
6 Etkin uygulama, takım bilgisi ve alternatif turizm alanlarındaki yetenekleri artırır
7 Turizm yönetiminde teorik çalışmaların yanı sıra pratiğe odaklanır
8 İletişim becerilerini artırır
9 Turizm endüstürisindeki eğilimi anlamayı sağlar
10 Turizm endüstürisindeki kalite bilincini oluşturur
11 Turizm endüstürisindeki iş ahlakı ve sosyal sorumluluğu benimsenmesini sağlar
12 Turizm yönetiminde takip eden alanladan en az birinde etkin uygulama yeteneği, iş bilgisi ve becerileri sağlar: servis, pazarlama, finans, insan kaynakları ve muhasebe

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Sunum/Seminer Hazırlama 1 20 20
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 25 25
Toplam İş Yükü 127