AKTS - İnsan Kaynakları Yönetimi

İnsan Kaynakları Yönetimi (ISL511) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
İnsan Kaynakları Yönetimi ISL511 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Sosyal Bilimler Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Prof. Dr. İsmail Bircan
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Örgüt için İKY'nin öneminin kavratmak ve İK'nın örgüt içi uygulamalarını tanıtmak.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • İnsan kaynakları Yönetimi hakkında genel bilgiye sahip olmak
  • İşletmelerde İKY'nin işlevleri ve faydalarını kavramak
  • İş analizi, insan kaynakaları planlaması ve işe yerleştirme süreçlerini kavramak
  • İşgören ve iş ilişkilerini anlamak
Dersin İçeriği Stratejik insan kaynakları yönetimi; insan kaynaklarında etik, yasal ve sosyal yönler; personel istihdamı; insan kaynaklarının geliştirilmesi; ödenek ve yan yardımlar; iş sağlığı, iş güvenliği; çalışanlarla ilişkiler.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 İnsan Kaynakları Yönetimi'ne Giriş Ders kitabının ilgili bölümleri.
2 İnsangücü Planlaması Ders kitabının ilgili bölümleri.
3 İş analizi Ders kitabının ilgili bölümleri.
4 Başvuru sağlaması Ders kitabının ilgili bölümleri.
5 Personel seçimi Ders kitabının ilgili bölümleri.
6 Personelin eğitimi ve geliştirilmesi Ders kitabının ilgili bölümleri.
7 Güdüleme Ders kitabının ilgili bölümleri.
8 Arasınav
9 Çalışma İlişkileri Ders kitabının ilgili bölümleri.
10 İş güvenliği ve sağlık Ders kitabının ilgili bölümleri.
11 İşgörenliğin hakları ve disiplin Ders kitabının ilgili bölümleri.
12 Ücret yönetimi Ders kitabının ilgili bölümleri.
13 Personel değerlendirme Ders kitabının ilgili bölümleri.
14 Genel değerlendirme
15 Genel değerlendirme
16 Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. N. Tortop vd., İnsan Kaynakları Yönetimi, Nobel Yayınevi, Ankara, 2006
Diğer Kaynaklar 2. Lecture Notes

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum 1 20
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 50
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Turizm yönetiminde anlama, Öğretme ve teknik konsept kullanma becerilidir
2 Turizm organizasyonlarını anlama, yönetim teknikleri tasarlamada ve uygulamada becerilidir.
3 Turizm yönetiminde anlatmanın yanı sıra uygulamada planlamayı, organizasyonu, yürütmeyi, koordine etme ve kontrol fonksiyonlarını anlamayı sağlar
4 Turizm yönetiminin stratejik, taktiksel ve eylemsel boyutlarını anlamayı sağlar
5 Turizm endüstürisindeki modern teknikleri ve teknolojik düzenleri kullanmayı sağlar
6 Etkin uygulama, takım bilgisi ve alternatif turizm alanlarındaki yetenekleri artırır
7 Turizm yönetiminde teorik çalışmaların yanı sıra pratiğe odaklanır
8 İletişim becerilerini artırır
9 Turizm endüstürisindeki eğilimi anlamayı sağlar
10 Turizm endüstürisindeki kalite bilincini oluşturur
11 Turizm endüstürisindeki iş ahlakı ve sosyal sorumluluğu benimsenmesini sağlar
12 Turizm yönetiminde takip eden alanladan en az birinde etkin uygulama yeteneği, iş bilgisi ve becerileri sağlar: servis, pazarlama, finans, insan kaynakları ve muhasebe

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 10 3 30
Sunum/Seminer Hazırlama 1 20 20
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 25 25
Toplam İş Yükü 138