AKTS - Turizm Mevzuatı

Turizm Mevzuatı (TUR503) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Turizm Mevzuatı TUR503 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Sosyal Bilimler Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Prof. Dr. İbrahim Birkan
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı turizm sektörünü düzenleyen hukuk ile ilgili mevzuatı derinlemesine inceleyerek yasal ve kamusal ilişkileri kavrama ve anlaşılmasını sağlamaktır
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Hukuk ile ilgili temel kavramları ifade eder.
  • Turizm hukuku kavramını ve özelliklerini kendi cümleleriyle ifade eder.
  • Turizmi düzenleyen üç temel yasayı açıklar.
  • Kültür ve Turizm Bakanlığının görevlerini sıralar.
  • Turizm ile ilgili yasaları tanır.
Dersin İçeriği 2634 sayılı turizmi teşvik yasası, 1618 sayılı TÜRSAB yasası, 4848 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı teşkilat yasası.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Turizm Hukukuna Giriş, Kavramlar Konu 1
2 Seyahat Hürriyeti Konu 2
3 Turizmi Teşvik Kanunu Konu 3
4 Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine Ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik-1 Konu 4
5 Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine Ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik-2 Konu 5
6 Turizm İşletmelerinin Bakanlıkla, Birbirleriyle Ve Müşterileriyle İlişkileri Hakkında Yönetmelik Konu 6
7 Turizm Alan Ve Merkezlerinde Yer Alan Termal Sularının Kullanımı Hakkında Yönetmelik Konu 7
8 Ara Sınav Ara Sınav
9 Yat Turizmi Yönetmeliği Konu 8
10 1618 Sayılı Seyahat Acentaları Ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu, Seyahat Acentaları Yönetmeliği Konu 9
11 Profesyonel Turist Rehberliği Yönetmeliği Konu 10
12 4848 Sayılı Kültür Ve Turizm Bakanlığı Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Ve İlgili Mevzuat-1 Konu 11
13 4848 Sayılı Kültür Ve Turizm Bakanlığı Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Ve İlgili Mevzuat-2 Konu 12
14 Dünya Turizm Örgütü Tüzüğü Konu 13
15 Tekrar Tekrar
16 Final Sınavı Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. John R. Goodwin, Jolie R. Gaston; Hotel, hospitality, and tourism law.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 20
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer 1 50
Ara Sınavlar/Ara Juri - -
Genel Sınav/Final Juri 1 30
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 30
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Turizm yönetiminde anlama, Öğretme ve teknik konsept kullanma becerilidir X
2 Turizm organizasyonlarını anlama, yönetim teknikleri tasarlamada ve uygulamada becerilidir. X
3 Turizm yönetiminde anlatmanın yanı sıra uygulamada planlamayı, organizasyonu, yürütmeyi, koordine etme ve kontrol fonksiyonlarını anlamayı sağlar X
4 Turizm yönetiminin stratejik, taktiksel ve eylemsel boyutlarını anlamayı sağlar X
5 Turizm endüstürisindeki modern teknikleri ve teknolojik düzenleri kullanmayı sağlar X
6 Etkin uygulama, takım bilgisi ve alternatif turizm alanlarındaki yetenekleri artırır X
7 Turizm yönetiminde teorik çalışmaların yanı sıra pratiğe odaklanır X
8 İletişim becerilerini artırır X
9 Turizm endüstürisindeki eğilimi anlamayı sağlar X
10 Turizm endüstürisindeki kalite bilincini oluşturur X
11 Turizm endüstürisindeki iş ahlakı ve sosyal sorumluluğu benimsenmesini sağlar X
12 Turizm yönetiminde takip eden alanladan en az birinde etkin uygulama yeteneği, iş bilgisi ve becerileri sağlar: servis, pazarlama, finans, insan kaynakları ve muhasebe X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler 9 5 45
Raporlar
Ödevler 7 5 35
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi
Toplam İş Yükü 128