AKTS - Genel Turizm

Genel Turizm (TUR501) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Genel Turizm TUR501 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Sosyal Bilimler Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Öğr. Gör. Dr. Enis G. TATAROĞLU
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Turizm bilimine giriş konularının verileceği bu derste öğrencinin turizm terminolojisini anlama ve kavramasına, bu bilim dalının yer aldığı ulusal ve uluslar arası ilişkileri hem mikro hem de makro açıdan anlamasına yardımcı olmaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Turizmin gelişmesine etki eden unsurları açıklama yardımcı olur
  • Turizmin ülke için önemini yorumlaya yardımcı olur
  • Turistik ürün ve bileşenlerini açıklar.
  • Türkiye turizm endüstrisinin analizini gerçekleştirir.
  • Türkiye turizminin mevcut durumunu yorumlar.
Dersin İçeriği Turist kavramları, turizmin çeşitleri, turizm endüstrisi, turizm arzı ve talebi, turizmin sosyal-ekonomik ve fiziksel çevre ile etkileşimi, Türkiye turizminin durumu.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Turizm Ve Turist Kavramları Konu 1
2 Turizmin Gelişmesine Etki Eden Unsurlar Konu 2
3 Turistik Ürün Ve Bileşenleri Konu 3
4 Turizm Ve Ekonomik Çevre Konu 4
5 Turizmin Toplumsal Etkileri Konu 5
6 Turizm Ve Fiziksel Çevre Konu 6
7 Vize Vize
8 Türkiye Turizm Endüstrisinin Analizi Konu 7
9 Türkiye Turizminin Sorunları Konu 8
10 Turistik Ürün, Turistik Ürün Çeşitlemesi Ve Alternatif Turizm Konu 9
11 Üçüncü Yaş Turizmi, Gençlik Turizmi, Kırsal Turizm, Milli Parklar Ve Turizm Eko Turizm Konu 10
12 Yayla Turizmi, Botanik Turizmi, Kültür Turizmi , İnanç Turizmi, Kongre Turizmi Konu 11
13 Özel İlgi Turizmi, Sağlık Turizmi, Mağara Turizmi, Kış Turizmi, Av Turizmi Konu 12
14 Yat Turizmi, Spor Turizmi, Golf Turizmi, Mutfak Turizmi, Eğlence Turizmi, Kamp Ve Karavan Turizmi Konu 13
15 Sunumlar Sunumlar
16 Final Sınav Final Sınav

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Cooper, C., Fletcher, J., Fyall, A., Gilbert, D. And Wanhill, S., 2008. Tourism Principles and Practice. Fourth Edition, Prentice Hall, Harlow,

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum 1 25
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 20
Genel Sınav/Final Juri 1 45
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Turizm yönetiminde anlama, Öğretme ve teknik konsept kullanma becerilidir
2 Turizm organizasyonlarını anlama, yönetim teknikleri tasarlamada ve uygulamada becerilidir.
3 Turizm yönetiminde anlatmanın yanı sıra uygulamada planlamayı, organizasyonu, yürütmeyi, koordine etme ve kontrol fonksiyonlarını anlamayı sağlar
4 Turizm yönetiminin stratejik, taktiksel ve eylemsel boyutlarını anlamayı sağlar
5 Turizm endüstürisindeki modern teknikleri ve teknolojik düzenleri kullanmayı sağlar
6 Etkin uygulama, takım bilgisi ve alternatif turizm alanlarındaki yetenekleri artırır
7 Turizm yönetiminde teorik çalışmaların yanı sıra pratiğe odaklanır
8 İletişim becerilerini artırır
9 Turizm endüstürisindeki eğilimi anlamayı sağlar
10 Turizm endüstürisindeki kalite bilincini oluşturur
11 Turizm endüstürisindeki iş ahlakı ve sosyal sorumluluğu benimsenmesini sağlar
12 Turizm yönetiminde takip eden alanladan en az birinde etkin uygulama yeteneği, iş bilgisi ve becerileri sağlar: servis, pazarlama, finans, insan kaynakları ve muhasebe

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama 2 27 54
Projeler 1 25 25
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi
Toplam İş Yükü 127