AKTS - Dönem Projesi

Dönem Projesi (TUR598) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Dönem Projesi TUR598 0 0 0 0 40
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Sosyal Bilimler Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Uzaktan, Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Proje Tasarımı/Yönetimi.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Dersin amacı Yüksek lisans programını tezsiz bitiren öğrencilere, bir tez yazımında olduğu gibi, bir araştırma projesinde izlenecek yolları öğretmek ve ileride yapacakları profesyonel çalışmalara rehber olabilmektir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Profesyonel ve kişisel karar verme mekanizmalarında yaratıcı ve eleştirisel düşünmenin rolünü öğrenmek.
  • Doğru ve uygun dil kullanımının ve cümle kurulumunun önemini kavramak.
  • Söylemden kaynaklanan problemleri belirlemek, yazılı ve sözlü dilde çözüm bulmak.
  • Ana söylem ile yardımcı söylemler arasındaki farklılıkları bulmak ve bunları destekleyen fikirler ve sonuçlarını incelemek. (Bilgi sentezi)
  • Düşünme aşamasında ve çeviri esnasında resmi kullanımı olmayan dil öğelerini ayıklayabilmeyi öğrenmek.
  • Bulguları doğruluk, güvenilirlik, uygunluk ve yeterlik açılarından degerlendirmeyi öğrenmek.
  • Atıfta bulunmayı öğrenmek ve bu stile uygun kaynakça yazmak. (APA)
  • Okuyucunun cevaplanmasını istediği hususları açıklayabilmek.
  • Stil, planlama, dil kullanımı, değerlendirme ve sonuç bölümleriyle tam ve ayrıntılı bir araştırma kağıdı yazmayı öğrenmek.
  • Sosyal Bilimler Enstitüsü Proje hazırlama esaslarını öğrenmek.
Dersin İçeriği Akademik yazım ve araştırma teknikleri, dönem projesi.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tur 597 dersine giriş. – oryantasyon- ders bilgi formu ve derse giriş. Ders bilgi formu
2 Araştırma kağıtları x kompozisyonlar; İyi bir araştırma kağıdının özellikleri; Zaman planlaması Ders sorumlusunun dağıttığı belgeler
3 Beyin fırtınası yapmak; Önplanlama; Kaynakları değerlendirmek; Konunun çerçevesini belirlemek; Fikirleri belirlemek Ders sorumlusunun dağıttığı belgeler
4 Hipotez yazmak; Hipotez örnekleri; Öğrencilerin kendi hipotezleri üzerinde çalışmaları Ders sorumlusunun dağıttığı belgeler
5 Kütüphane kaynaklarının kullanımına yönelik seminer. (Konferans salonunda kütüphane yönetimi ile ortaklaşa bir çalışma) Ders sorumlusunun dağıttığı belgeler ve öğrencilerin araştırma makaleleri
6 Araştırma kağıdı ve Proje planlaması (Neden planlama yapılır, türleri nelerdir?) Ders sorumlusunun dağıttığı belgeler ve öğrencilerin araştırma makaleleri
7 Öğrenciler kendi Projeleri üzerinde çalışırlar ve dersin hocasına sorularını sorarlar. Ders hocasının dağıttığı kaynaklar
8 APA metin içi alıntı teknikleri Ders sorumlusunun dağıttığı belgeler
9 APA metin içi alıntı teknikleri Ders sorumlusunun dağıttığı belgeler
10 APA referans yazma teknikleri Ders hocasının dağıttığı kaynaklar ve öğrencilerin araştırma makaleleri
11 Araştırma kağıdını kontol etme teknikleri Ders sorumlusunun dağıttığı belgeler ve öğrencilerin araştırma makaleleri
12 Sınıf içi çalışma: Projelerin 1. kopyalarına eleştiri verilmesi. Öğrencilerin araştırma kağıtları
13 Projeler için kısa özet yazmak. (Niçin yazılır, kuralları nelerdir) Ders hocasının dağıttığı kaynaklar ve öğrencilerin araştırma kağıtları
14 Örnek bir Projenin öğrencilerin yazdıkları diğer projeler ile son bir kez kıyaslanması. Öğrencilerin projeleri
15 Ders özeti ve değerlendirmesi Öğrencilerin kağıtları Öğrencilerin projeleri
16 Proje üzerine soru-cevap oturumu Öğrencilerin projeleri

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. Sosyal Bilimler enstitüsü, proje hazırlama esasları yönergesi

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 20
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum 1 80
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri - -
Genel Sınav/Final Juri - -
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 80
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 20
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Turizm yönetiminde anlama, Öğretme ve teknik konsept kullanma becerilidir X
2 Turizm organizasyonlarını anlama, yönetim teknikleri tasarlamada ve uygulamada becerilidir. X
3 Turizm yönetiminde anlatmanın yanı sıra uygulamada planlamayı, organizasyonu, yürütmeyi, koordine etme ve kontrol fonksiyonlarını anlamayı sağlar X
4 Turizm yönetiminin stratejik, taktiksel ve eylemsel boyutlarını anlamayı sağlar X
5 Turizm endüstürisindeki modern teknikleri ve teknolojik düzenleri kullanmayı sağlar X
6 Etkin uygulama, takım bilgisi ve alternatif turizm alanlarındaki yetenekleri artırır X
7 Turizm yönetiminde teorik çalışmaların yanı sıra pratiğe odaklanır X
8 İletişim becerilerini artırır X
9 Turizm endüstürisindeki eğilimi anlamayı sağlar X
10 Turizm endüstürisindeki kalite bilincini oluşturur X
11 Turizm endüstürisindeki iş ahlakı ve sosyal sorumluluğu benimsenmesini sağlar X
12 Turizm yönetiminde takip eden alanladan en az birinde etkin uygulama yeteneği, iş bilgisi ve becerileri sağlar: servis, pazarlama, finans, insan kaynakları ve muhasebe X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 10 160
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj 4 10 40
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama 1 100 100
Projeler 1 100 100
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi
Toplam İş Yükü 400