Seminer (KAM600) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Seminer KAM600 1. Dönem 0 0 0 0 5
Ön Koşul Ders(ler)i
Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü Zorunlu Bölüm Dersleri
Dersin Seviyesi Doktora
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Prof. Dr. Funda Gençoğlu
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Dersin amacı, lisansüstü öğrencilerinin dersin sonunda bir tez önerisi üretmelerine yardımcı olmaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Yüksek akademik araştırma ve yazma standartlarına uygun bir araştırma önerisi planlar ve yazar.
Dersin İçeriği Araştırma yöntemleri; niceliksel ve niteliksel stratejiler; istatistik.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse giriş
2 Araştırma ilgilerinin tartışılması
3 Araştırma konusu bulma, araştırma sorusu oluşturma
4 Araştırma konusunun, sorusunun ve ilgili veri setlerinin tartışılması, geribildirim
5 Tez önerisi nasıl yazılır? Aşamaları nelerdir?
6 Tez önerisi aşamaları, tez önerisinde dikkat edilmesi gerekenler
7 Tez önerisi taslaklarının derste sunulması ve tartışılması
8 Tez önerisi taslaklarının derste sunulması ve tartışılması
9 Literatüre taraması ve özeti
10 Literatür özetlerinin tartışılması
11 Metodoloji nedir ve neyi içerir?
12 Metodolojilerin sunulması ve tartışılması
13 Tez önerisinin sonuçlandırılması, önerinin sunulması, tartışma ve geri bildirim
14 Tez önerisinin sonuçlandırılması, önerinin sunulması, tartışma ve geri bildirim
15 Tez önerisinin sonuçlandırılması, önerinin sunulması, tartışma ve geri bildirim

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. King, G., Keohane, R. O., & Verba, S. (1994). Designing Social Inquiry: Scientific Inference in Qualitative Research. Princeton, New Jersey: Princeton University Press.
2. Brady, H., & Collier, D. (2004). Rethinking Social Inquiry. Lanham: Rowman and Littlefield
Diğer Kaynaklar 3. Gerring, J. (2004). What Is a Case Study and What Is It Good for? The American Political Science Review, 98(2), 341-354.
4. Mahoney, J. (2007) Qualitative Methodology and Comparative Politics. Comparative Political Studies, 40(2), 122-44.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri - -
Genel Sınav/Final Juri 1 100
Toplam 1 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinlerine ait kavramsal ve teorik bilgi ve anlayışın, metodolojik kapasitenin bu disiplinlerde yeni bilgiler ortaya koyabilecek nitelikte geliştirilmesi. X
2 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinlerine paralel, sosyoloji, antropoloji, tarih vb. disiplinlerde kapsamlı bir bilgi ve anlayışa hakim olunarak disiplinlerarası bir perspektif geliştirilmesi. X
3 Niteliksel ve niceliksel araştırma metodoloji ve metotlarına dair bilgi sahibi olunması ve bu bilginin tez yazımında ve diğer araştırmalarda kullanılmasını sağlayacak bir kapasite geliştirilmesi. X
4 Edinilen teorik ve metodolojik, disiplinlerarası bilginin alandaki tartışmaları takip edebilmek, yorumlayabilmek ve literatürdeki mevcut problem ve eksiklikleri tespit ederek gidermek için eleştirel bir anlayışın geliştirilmesi. X
5 Literatüre katkıda bulunacak nitelikte bir tez yazılması ve yayın yapılabilmesi için gereken akademik yazım prensip ve becerilerinin geliştirilmesi. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 15 3 45
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 15 3 45
Sunum/Seminer Hazırlama 4 5 20
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Toplam İş Yükü 125