ECTS - - Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Doktora)

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Doktora Programı'nın yapısı aşağıda maddeler halinde verilmiştir:

a.) 4 zorunlu ders (KAM 600 Seminer, KAM 602 Siyaset Kuramı, KAM 603 Türkiye Siyaseti),

b.) 6 seçmeli ders,

c.) Doktora yeterlilik sınavı (KAM 690 Yeterlik dersi üzerinden),

d.) Tez (KAM 697 Tez Önerisi ve KAM 699 Tez dersleri üzerinden).