ECTS - - Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Doktora)

Sınavlar, değerlendirme ve notlandırma Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca yapılmaktadır.

(Yönetmeliğe https://www.atilim.edu.tr/files/yonetmelikler/lisansustu_egitim_ogretim.pdf adresinden ulaşılabilir.)