ECTS - - Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Doktora)

Kamu ve özel sektörde çeşitli kademelerde uzmanlık, yöneticilik ve üniversite ve araştırma kurumlarında kariyer.